ทำใบเขียวต้องมีรายได้เท่าไร

ประกาศ อย่าลืมเรามีนัดกันวันอาทิตย์ที่ 29 เมษานี้นะคะ มาโยคะฝึกนั่งลมหายใจกับดิฉันที่วัด “ทุ่งเศรษฐี” เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 ที่อยู่ 11911 207th Street, Lakewood ไป 605 Fwy Exit Del Amo Blvd, go toward City of Cerritos, แป็บเดียวถึงถนน 207th เลี้ยวขวา หลังจากบริหารเสร็จ ถวายเพลและทานข้าว “เม๊าท์” กัน

หน้ายื่นภาษีรายได้พึ่งผ่านไปหยกๆ คนในเมกาที่ทำงานมีรายได้คือได้รับ payroll checks มีหน้าที่ต้องแจ้งภาษีรายได้ หรือ “อินคัม แท็กซ์” (income tax) แต่ละปี ไม่ว่าจะอยู่เถื่อนหรืออยู่อย่างถูกต้อง วันสุดท้ายที่ต้องยื่นภาษีย้อนหลังของปีที่ผ่านมาคือวันที่ 15 เมษายน  ปี 2012 วันที่ 15 เมษา ตรงกับวันอาทิตย์ สรรพกรหรือ Internal Revenue Service (เรียกย่อๆว่า ไอ อาร์ เอ็ส IRS) ยืดเวลาให้ถึงวันอังคารที่ 17 เมษา ถ้าคุณยื่นภาษีไม่ทันส่วนมากเป็นผู้มีธุรกิจส่วนตัวมักจะ late ก็สามารถยื่นฟอร์มขอยืดเวลาหรือ extension ได้ โปรดอ่านความรู้เพิ่มเกี่ยวกับ “การทำงาน เสียภาษีในเมกา” ในหนังสือ ชีวิตโรบินฮู้ด หน้า 49 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

รายได้สปอนเซ่อร์

ถ้าคุณยื่นเรื่องขอใบเขียวไม่ว่าจะเป็นใบเขียวแต่งงานหรือใบเขียวให้พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง ตัวผู้ยื่นหรือ “เพอทิชันเน่อร์”(petitioner) ต้องกรอกฟอร์มให้คำสัตย์ปฏิญานต่อรัฐบาลว่าตนจะรับผิดชอบ ถ้ากรณีผู้ได้ใบเขียวไปกินเงินสวัสดิการ บางประเภท และเขาต้องรับผิดชอบใช้เงินรัฐบาลคืน ตัว “เพอทิชันเน่อร์”หรือ สปอนเซอร์ต้องแสดงรายได้เกินรายได้ขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนดใน “อินคัม แท็กซ์” ของตน รายได้เท่าไรขึ้นกับว่าเขามีสมาชิกในครอบครัวกี่คนที่เขาต้องเลี้ยงดู ถ้าตัวคนเดียว รายได้ขั้นต่ำต่อปี $18,912 ถ้า 2 คน รายได้ $23,862 ถ้า 3 คน $28,812 เป็นต้น จำนวนเงินนี้ปรับทุกปีตามค่าครองชีพค่ะ  โปรดอ่านความรู้เพิ่มเกี่ยวกับรายได้สปอนเซอ่รและจ๊อยนท์สปอนเซ่อร์ ในหนังสือสิทธิของฉันในอเมริกาเล่มหนึ่ง” บท ใบเขียวแต่งงาน  หน้า 5-5

“จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์” กรณีรายได้ไม่พอ

ถ้าตัวสปอนเซ่อร์รายได้ไม่พอ เขาต้องหาคนมาช่วยเซ็นร่วมเรียก “จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์” (Joint sponsor) คล้ายๆหาคนมา “โคซายน์” (cosign) คือร่วมรับผิดชอบ คุณสมบัติของ”จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์”คือ ต้องมีรายได้ดีพอ อยู่ในเมกาอย่างถูกกฎหมายคือมีใบเขียว 10 ปีหรือเป็นซิติเซ่น ไม่ต้องเป็นญาติเกี่ยวดองกับคุณหรือตัวสปอนเซ่อร์ อาจเป็นเพียงคนรู้จัก แต่ถ้าเป็นญาติกันก็จะมีภาษีดีขึ้น

ต้องแสดงภาษีย้อนหลังกี่ปี

เมื่อก่อนต้องแสดงภาษีย่อนหลัง 3 ปี ตอนนี้เหลือปีล่าสุดปีเดียวค่ะ ถ้ารายได้ปีล่าสุดไม่ดีพอ แต่ปีก่อนๆดีกว่า สปอนเซอ่ร์อาจแสดง 3 ปีและเขียนอธิบายประกอบขอให้ทางอิมมิเกรชั่นรับพิจารณารายได้รวม 3 ปีได้

ต้องแสดงเอกสารอะไรบ้าง

นอกเหนือจาก “อินคัม แท็กซ์” ปีล่าสุดแล้ว ตัวสปอนเซ่อร์ยังต้องแสดงรายได้ปัจจุบันย้อนหลังประมาณ 3 เดือน อาจเป็นก็อปปี้หางเช็คจากที่ทำงาน หรือเป็นจดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง (Verification of Employment Letter) หรือถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ต้องแสดงก็อปปี้ทะเบียนการค้าหรือ Business License และจดหมายรับรองการทำงานของตนเอง ระบุรายได้ต่อปี ปีที่ธุรกิจเปิด ตำแหน่ง เป็นต้น

ต้องยื่นภาษีให้อิมมิเกรชั่นเมื่อไร

ถ้าคุณทำใบเขียวแต่งงานกับซิติเซ่นในเมกา คุณต้องแสดงภาษีทันทีเลยตอนยื่นเคสเข้าอิมมิเกรชั่น แต่ถ้าคุณยื่นเรื่องเข้ากงสุล และรับใบเขียวในเมืองไทย คุณยื่นภาษีภายหลังเมื่อเขาเรียกขอ ถ้าเป็นเคสแต่งงานกับซิติเซ่นประมาณ 5 เดือนให้หลัง ถ้าเป็นเคสอื่นๆที่อยู่ภายใต้โควต้า เช่น พ่อ/แม่ซิติเซ่นทำให้ลูกอายุเกิน 21 ปี ทำให้พี่น้อง หรือผู้ถือใบเขียวทำให้คู่สมรส เหล่านี้แสดงภาษีอีกนานหลายปีอาจเป็น 3-10 ปี และเป็นภาษีปีโน้นเมื่อโควต้ามาถึง  ฉะนั้นผู้ที่ยื่นเรื่องขอใบเขียวรับเมืองไทย ถ้ารายได้ปัจจุบันไม่พอก็ไม่สำคัญ  มีเวลาพอหายใจค่อยๆแสดงรายได้ให้ดีขึ้นแต่ะปี

สปอนเซ่อร์และจ๊อยนท์หมดภาระรับผิดชอบเมื่อไร

ภาระรับผิดชอบในแง่อิมมิเกรชั่นนี้ไม่ได้หมายความว่าตัว “เพอทิชันเน่อร์”หรือสปอนเซ่อร์ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูคุณ แต่หมายความว่า ถ้าคุณผู้ได้รับใบเขียวใปขอสวัสดิการรัฐบาลหรือไปกินเงินเวลแฟร์ รัฐบาลจะพยายามตามให้คุณใช้เงินคืน หรือตามเอากับตัวสปอนเซ่อร์ และจ๊อยนท์สปอนเซ่อร์ และการรับผิดชอบกรณีนี้นี้ไม่ได้หมายความถ้าคุณไปทำผิดความอาญาสปอนเซ่อรหรือจ๊อยนท์ต้องรับผิดชอบ  ไม่เกี่ยวนะคะ คือเกี่ยวกับเรื่องเงินสวัสดิการอย่างเดียว ภาระรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงเมื่อ

  1. ผู้ได้ใบเขียวทำงานเสียภาษีครบ 10 ปีหรือ 40 หน่วยกิต คือเขาสามารถรับเงินโซเชียลของตนเองได้
  2. ผู้ได้ใบเขียวตาย
  3. ผู้ได้ใบเขียวได้เป็นซิติเซ่น
  4. ผู้ได้ใบเขียวยกเลิกหรือคืนใบเขียว

หมายเหตุ ตามกฎอิมมิเกรชั่น กรณีซิติเซ่นทำใบเขียวให้คู่สมรส ถ้าทั้งสองหย่ากัน ซิติเซ่นไม่หมดภาระรับผิดชอบค่ะ