ตอบคำถาม

ถาม ดิฉันมาอเมริกาได้ 10 กว่าปีแล้วยังไม่ได้หย่ากับสามีเก่าที่เมืองไทย ดิฉันได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนใหม่หลายเดือนแล้ว ไม่กล้ายื่นเรื่องเพราะแฟนใหม่ไม่รู้ว่าดิฉันเคยแต่งงานมาก่อน ถ้าดิฉันยื่นเรื่องทำใบเขียวโดยไม่แจ้งว่าเคยแต่งงานมาก่อน ทางอิมมิเกรชั่นจะรู้หรือไม่

ตอบ ถ้าคุณให้ดิฉันเป็นคนทำใบเขียวให้ ดิฉันก็ต้องแนะนำให้คุณจัดการทำเรื่องหย่าที่เมืองไทยให้เรียบร้อยก่อน คุณสามารถหย่าได้โดยตัวไม่ต้องกลับเมืองไทย โดยจ้างทนายทางเมืองไทยทำเรื่องที่ศาล ถ้าผู้ชายเซ็นยินยอม ก็ควรจะได้เร็วประมาณ 4 เดือน ถ้าถามว่าทางอิมมิเกรชั่นจะรู้ไหม เป็นไปได้ค่ะ หรืออาจไม่รู้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณแต่งงานที่เมืองไทยนานเท่าไรแล้วและแต่งต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพ สมัยก่อนหน้ายุคคอมพิวเต้อร์ การเก็บข้อมูลในเมืองไทยยังตกหล่นได้ แต่ปัจจุบันเขาคงรู้ และอีกอย่างคือ ตอนคุณทำวีซ่าเข้ามาอเมริกาเมื่อ 10 ปีก่อน ถ้าคุณกรอกฟอร์มว่าคุณแต่งงานแล้วทางอิมมิเกรชั่นก็จะได้ข้อมูลนี้ค่ะ

ถาม ถ้าดิฉันทำเรื่องหย่าไปที่เมืองไทยตอนนี้ ดิฉันต้องทำเรื่องหย่าที่นี่กับแฟนใหม่ด้วยหรือไม่

ตอบ ดิฉันคิดว่าไม่ต้องนะคะ เพราะการสมรสครั้งนี้ถือเป็นการจดทะเบียนซ้อน ฉะนั้นเท่ากับการสมรสนี้เป็นโมฆะ หลังจากที่คุณหย่าทางเมืองไทยเซ็น คุณสามารถจดทะเบียนใหม่ได้เลยและยื่นเรื่องขอใบเขียวได้ ดิฉันได้ทำเคสแบบนี้โดยการสมรสถือเป็นโมฆะและเรื่องผ่าน ลูกความได้ใบเขียวเรียบร้อย (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่ม หัวข้อ หย่าร้าง ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มสองใหม่” บทที่2 หน้า2-3 และในหนังสือ อยู่อเมริกา หัวข้อแต่งงานและหย่า หน้า 42))

ถาม ดิฉันอยู่เมืองไทย เคยจดทะเบียนกับสามีมีลูกหนึ่งคน ปัจจุบันสามีอยู่อเมริกาได้จดทะเบียนสมรสใหม่และได้ซิติเซ่นเรียบร้อยแล้ว และเขาได้ทำเรื่องลูกได้ใบเขียวไปอเมริกาแล้ว ดิฉันพึ่งไปทำเรื่องหย่าที่ศาลเสร็จต้นปีนี้ ดิฉันต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยวไปอเมริกาไปเยี่ยมลูก ไม่ทราบว่าจะบอกทางกงสุลว่าอย่างไร เกรงว่าจะเป็นปัญหาต่อสามีและลูก คุณรุจีรับทำวีซ่าท่องเที่ยวหรือไม่

ตอบ คำถามนี้ตอบยากจังค่ะ มีหลายประเด็น คือสรุปได้ว่าสามีเก่าคุณจดทะเบียนซ้อนและได้เบเนฟิต คือได้เป็นซิติเซ่นเรียบร้อยแล้ว ถ้าเรื่องเปิดเผยชึ้นมาภายหลังว่าเขาโกหกตอนทำใบเขียวและซิติเซ่น เขาคงไม่สูญซิติเซ่น เพราะเมื่อได้ซิติเซ่นแล้วจะไม่สูญง่ายๆ แต่ดิฉันเคยเห็นเคสทำนองนี้ที่ผู้ได้ซิติเซ่นจากการปกปิดข้อมูลบางอย่าง ที่ข้อมูลนี้ถ้าเปิดเผยเขาไม่สามารถจะได้ซิติเซ่นได้ ในกรณีนี้ ทางอิมมิเกรชั่นลงโทษด้วยไม่อนุญาตให้เขาทำใบเขียวให้คนอื่น คือไม่ให้คนอื่นได้รับเบเนฟิดต่อจากเขา ฉะนั้นลูกคุณเป็นเพียงใบเขียว ไม่แน่ว่าลูกคุณจะสูญเบเนฟิต (ใบเขียว) หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม วกกลับมาเรื่องวีซ่าของคุณ เพราะคุณพึ่งไปหย่ามาเรียบร้อย ฉะนั้นทางรัฐบาลจะมีประวัติการแต่งและหย่าของคุณ เมื่อคุณไปทำวีซ่า คุณต้องกรอกข้อมูลหมด คือมีชื่อสามีเก่า ชื่อลูก สถานภาพของคุณ และรายชื่อญาติพี่น้องที่อยู่อเมริกา และสถานภาพของเขา ซึ่งคุณก็ต้องกรอกตามความจริงว่ามีบุตรอยู่อเมริกา คุณอาจไม่ต้องกรอกว่าสามีเก่าเป็นซิติเซ่นอยู่อเมริกาก็ได้ เพราะหย่ากันแล้ว แต่ตอนสัมภาษณ์แน่ใจว่าต้องถุกถาม อย่างไรก็ตามทางกงสุลก็คงรู้อยู่ดีจากชื่อที่คุณกรอกลงไป ถ้าคุณสถานภาพการงานการเงินดีคุณก็คงจะได้วีซ่าหรอกค่ะ ดิฉันรับทำวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ

คำถามคำตอบปัญหาใบเขียวแต่งงาน

ถาม ดิฉันเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าขาดนานแล้ว มีแฟนเป็นใบเขียว อีกหนึ่งปีเขาได้ใบเขียวครบ 5 ปีถึงจะยื่นเรื่องทำซิติเซ่น ดิฉันควรแต่งงานและยื่นเรื่องทำใบเขียวตอนนี้เลยหรือคอยให้เขาได้ซิติเซ่นก่อน ถ้ายื่นเรื่องตอนนี้จะขอเวิ้ร์คเพอร์มิทได้หรือไม่

ตอบ คุณจะแต่งงานเดี๋ยวนี้หรือคอยก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณทั้งสอง ถ้าคุณแต่งงานตอนนี้คุณจะยื่นเรื่องทำใบเขียวตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ แต่คุณจะขอเวิ้ร์คเพอร์มิทไม่ได้ตอนนี้ เพราะคู่สมรสใบเขียวอยู่ภายใต้โควต้า ต้องรอจนกว่าโควต้ามาถึงก่อนซึ่งอีกหลายปี เมื่อแฟนได้เป็นซิติเซ่น คุณถึงจะทำเรื่อง upgrade เคสจากกรุ๊บคู่สมรสใบเขียวเป็นคู่สมรสซิติเซ่น และในขณะเดียวกันคุณยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานภาพขอใบเขียวและขอเวิ้ร์คเพอร์มิทได้ตอนนั้น

ถาม ผมเป็นซิติเซ่น แต่งงานและทำใบเขียวให้ภรรยาปีที่แล้ว ตอนนี้ภรรยาได้ใบเขียวเงื่อนไข 2 ปี ผมต้องการหย่าจะหย่าตอนนี้เลยได้หรือไม่ ภรรยาจะศูนย์ใบเขียวหรือไม่ ถ้าผมหย่าเสร็จผมต้องคอยนานเท่าไรถึงจะแต่งงานใหม่และทำใบเขียวให้คนใหม่ได้

ตอบ คุณสามารถหย่าได้ค่ะ เนื่องจากภรรยามีใบเขียวเงื่อนไข 2 ปี หมายความว่าคุณทั้งสองต้องยื่นเรื่องเข้าไปก่อนใบเขียวหมดอายุ ถ้าคุณหย่าตอนนี้ ภรรยาจะศูนย์ใบเขียว นอกจากเธอจะยื่นเรื่องภรรยาขอใบเขียวถาวรด้วยตนเอง โดยต้องทำเรื่องขอผ่อนผัน ซึ่งอาจจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ถ้าระหว่างก่อนใบเขียวหมดอายุ ภรรยาเองก็ได้แต่งงานกับซิติเซ่นใหม่ เธอสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวใหม่กับแฟนคนใหม่ได้ วกกลับมาในกรณีคุณ เมื่อคุณหย่าเสร็จคุณสามารถแต่งงานใหม่ได้เลยค่ะไม่ต้องคอย และยื่นเรื่องขอใบเขียวให้แฟนใหม่ได้เลย คุณอาจถูกเคี่ยวมากหน่อยวันสัมภาษณ์ แต่ก็ไม่ควรเป็นปัญหานัก อ่านจากจดหมายคุณดูคุณยังห่วงภรรยาเรื่องใบเขียวเขาอยู่ ขอให้ความเห็นว่า ถ้าพออยู่กันได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงคอยจนกระทั่งทำใบเขียวถาวรให้ภรรยาเสร็จตลอดรอดฝั่งและถึงหย่า ก็คงได้บุญนะคะ

ถาม ดิฉันได้ใบเขียวชั่วคราวจากการแต่งงานมาหนึ่งปีแล้ว เราเข้ากันไม่ได้ ดิฉันอยากหย่ามาก ถ้าแฟนไม่ยอมจะทำอย่างไร และถ้าหย่าตอนนี้จะศูนย์ใบเขียวไหม

ตอบ ดูคำถามคำตอบข้างบนนะคะ อาจเข้าทำนองเดียวกัน ถ้าคุณหย่าตอนนี้คุณจะศูนย์ใบเขียวค่ะ แต่ถ้าคุณต้องการหย่า ตามกฎหมายรัฐส่วนมากหย่าได้ค่ะไม่ต้องรอว่าคู่สมรสจะยินยอมหรือไม่ ถึงแฟนไม่ยอมก็หย่าได้ค่ะ(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่ม หัวข้อ หย่าร้าง ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มสองใหม่” บทที่2 หน้า2-3 และในหนังสือ อยู่อเมริกา หัวข้อแต่งงานและหย่า หน้า 42))

ถาม ถ้าดิฉันหย่าตอนนี้ และดิฉันแต่งงานใหม่ และทำเรื่องขอใบเขียวถาวรกับสามีใหม่ได้หรือไม่

ตอบ ถ้าคุณหย่าขณะมีใบเขียวเงื่อนไข หรือใบเขียวชั่วคราวซึ่งมีอายุ 2 ปี กับสามีเก่า เมื่อคุณแต่งงานใหม่ ใบเขียวเก่าจะขาดเพราะคุณยังไม่ได้ทำเรื่องขอยกเลิกเงื่อนไข เมื่อคุณแต่งงานใหม่ คุณต้องยื่นเรื่องขอใบเขียวใหม่ ซึ่งคุณจะได้ใบเขียวเงื่อนไขหรือใบเขียวชั่วคราวเท่านั้น (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่ม ใบเขียวเงื่อนไข ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกาเล่มสองใหม่” บทที่ 4 หน้า4-16)