ผู้ถือใบเขียวขอใบเขียวให้ใครได้บ้าง

วันนี้คุยกันเรื่องใบเขียว ผู้ถือใบเขียวสามารถขอใบเขียวให้ ลูก หลาน(พ่วงมา) คู่สมรส และพ่วงลูกคู่สมรสได้ หลายคนเข้าใจผิดว่าต้องรอให้ตนเป็นซิติเซ่นก่อนถึงจะทำได้ หรือถ้าเป็นซิติเซ่นจะขอใบเขียวได้เร็วขึ้น เหล่านี้เป็นการเข้าใจผิดนะคะ  ผู้ถือใบเขียวขอใบเขียวให้ใครได้บ้าง

ผู้ถือใบเขียวตาม “กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์” สามารถขอใบเขียวให้ครอบครัวได้ แยกเป็น กรุ๊บ 2A และ 2B

 1. กรุ๊บ 2 A ผู้ถือใบเขียวขอใบเขียวให้คู่สมรส หรือลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่สมรส หรือหย่าแล้วใช้เวลาประมาณ 2 ปี สามารถพ่วงบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่สมรสมาได้

 2. กรุ๊บ 2 B ผู้ถือใบเขียวขอใบเขียวให้ลูกอายุเกิน 21 ปีที่ยังไม่สมรส หรือหย่าแล้ว ใช้เวลาประมาณ 6 ½ ปี สามารถพ่วงบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่สมรสมาได้

หมายเหตุ โควต้า“กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์”ระยะเวลารออาจเปลี่ยนแปลงช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ คุณสามารถเช็คระยะเวลารอได้จาก Visa Bulletin แต่ละเดือนที่ www.travel.state.gov

ขอใบเขียวให้ลูก 3 ตัวอย่าง

(1) ถ้าคุณมีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีก่อนจดทะเบียนสมรสกับซิติเซ่นและเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีตอนยื่นเรื่อง คู่สมรสซิติเซ่นสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คุณ และขอใบเขียวให้ลูกคุณได้ในฐานะลูกเลี้ยงได้ ใช้เวลาเพียง 5 เดือนถ้าลูกอยู่อเมริกา 8-10 เดือนถ้าลูกอยู่ไทย กรณีที่คู่สมรสไม่พร้อมหรือยังไม่ต้องการแอ็พพลายใบเขียวให้ลูกคุณ ทันทีที่คุณได้ใบเขียวแต่งงาน 2 ปี (หรือ 10 ปี) คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้ลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีที่อยู่เมืองไทยได้ทันที คู่สมรสไม่ต้องเซ็นเอกสาร ลูกจัดอยู่ใน กรุ๊บ 2A ใช้เวลาประมาณ2 ปี

(2) ถ้าลูกอายุเกิน 21 ปีไม่สมรสหรือหย่าแล้ว คุณสามารถขอใบเขียวให้เขาได้ทันที ลูกจัดอยู่ใน กรุ๊บ 2B ใช้เวลาประมาณ 6 ½ ปี กรณีลูกของคุณมีลูกเล็กๆ(หลานคุณ)ลูกเล็กๆจะได้ใบเขียวพ่วงตามมาด้วย (ประหยัดเงินค่าธรรมเนียม) กรณีลูกคุณแต่งงาน ลูกคุณต้องหย่าก่อน คุณถึงจะยื่นเรื่องให้ได้ และคุณยื่นเรื่องขอใบเขียวให้เขาทันที ไม่ต้องรอให้เป็นซิติเซ่นก่อน เพราะระยะเวลารอเท่ากันระหว่างลูกซิติเซ่นไม่สมรสหรือลูกใบเขียวไม่สมรส ลูกซิติเซ่นอายุเกิน 21 ปีไม่สมรสอยู่ใน กรุ๊บ 1st ระยะเวลารอประมาณ 6 ½ ปีเท่ากันกับกรุ๊บ 2B  

อ้าว! แล้วคู่สมรสลูกล่ะ ลูกมันจะไม่ยอมมาอเมริกาถ้าแฟนไม่มาด้วย ไม่ต้องตกใจค่ะ วิธีทำคือ เอาลูกและหลานมาก่อน ทันทีที่ลูกได้ใบเขียว ให้เขาเดินทางเข้ามาอเมริการับใบเขียวเสร็จ ก็บินกลับไทยไปจดทะเบียนสมรส และตัวเขาทำเรื่องขอใบเขียวให้คู่สมรสทันที(คู่สมรสอาจเป็นพ่อหรือแม่เด็ก หรือแฟนใหม่ก็ได้) ใช้เวลารอประมาณ 2 ปี ระหว่างจากกันรอ 2 ปีนั้น ถ้าคิดถึงกันก็บินไปมาไทยได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและดีที่สุด

ถ้าพ่อหรือแม่รอให้ได้ซิติเซ่นและค่อยยื่นใบเขียวให้ลูก คู่สมรสและหลาน มาพร้อมกันไม่ดีกว่าเหรอ

ไม่ดีกว่าค่ะ เพราะวิธีนี้ใช้เวลานานกว่า คือถ้าคุณรอให้เป็นซิติเซ่นก่อน เผลอ 3-5 ++ปี กว่าคุณจะได้ซิติเซ่น จึงยื่นเรื่องให้ครอบครัวลูก ใช้เวลาประมาณ 11 ½ ปีค่ะยิ่งนานไปใหญ่ และอีกปัญหาคือ หลาน (ลูกๆของลูกคุณอาจอายุเกิน 21 ปี ก็จะไม่สามารถพ่วงมากับ พ่อหรือแม่ได้)

อีกกรณีคือ สมมติคุณยื่นขอใบเขียวให้ลูกอยู่ ระหว่างคอย คุณได้เป็นซิติเซ่น ลูกคุณอาจต้องการไปจดทะเบียนกับแฟนและรอมาด้วยกันทั้งครอบครัว วิธีนี้จะช้ากว่าวิธีแรกค่ะ เพราะระยะเวลาคอย 11 ½ ปี สำหรับลูกซิติเซ่นที่แต่งงาน กรุ๊บ 3rd โควต้ารอประมาณ 11½ ปี แทนที่จะเป็น 8 ½ ปี ลูกคุณโสดได้ใบเขียวใน 6 ½ ปี ทำให้คู่สมรสรอ 2 ปี รวม 8 ½ ปี

(3) กรณีคุณโสดอายุต่ำกว่า 21 ปี คุณได้ใบเขียวจากพ่อหรือแม่ซิติเซ่น แต่คุณมีลูก(ทารก)นอกสมรส ตามกฎกรณีนี้เด็กไม่ได้ใบเขียวพ่วงกับคุณ (ไม่ต้องโกรธพ่อหรือแม่นะคะ ว่าเขาไม่ทำใบเขียวให้ลูกว่าหรือแฟน เพราะมันเป็นกฎ) ข้อแนะนำ คุณบินเข้ามาอเมริการับใบเขียว และจึงเดินทางกลับเมืองไทย จดทะเบียนกับ(พ่อหรือแม่เด็ก) และจึงยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คู่สมรสทันที ซึ่งลูกของคุณจะได้ใบเขียวตามพ่อหรือแม่(คู่สมรสคุณ)ด้วย ใช้เวลารอเพียง 2 ปี กรุ๊บ 2A

(4) กรณีคุณได้ใบเขียวจากคู่สมรสซิติเซ่นคนใหม่ คุณมีลูกอายุเกิน 21 ปี ยังไม่สมรส แนะนำให้ยื่นขอใบเขียวให้ลูกเลย ไม่สำคัญว่าลูกคุณจะไม่อยากไปอเมริกา หรือยังโกรธคุณที่แต่งงานใหม่ คุณเป็นคนเซ็นเอกสารคนเดียว ลูกไม่ต้องเซ็น แนะนำให้ทำเรื่องให้เขาทันที เพราะใช้เวลานาน 6 ½ ปี ของอย่างนี้เปลี่ยนใจกันได้ ถ้าคุณไม่ทำ 4-5 ปีให้หลัง ลูกแง๊วๆอยากไปอเมริกา ตอนนี้ก็ต้องรอไป ดิฉันเห็นมาเยอะแล้วค่ะ

อย่าพึ่งงงนะคะ โปรดอ่านทำความเข้าใจ เรื่องใบเขียว “กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์” หนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” บทที่ 4 ใบเขียว หน้า 39 หัวข้อวิธีเช็คโควต้าใบเขียว และ บทที่ 8 ใบเขียวครอบครัว คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” เล่มละ $65 โดยส่งเช็คไปที่ Ruji Totari P.O. Box 552 Cypress, CA 90630 ที่เมืองไทยสั่งซื้อกับคุณนิ้งหน่อง 081-480-4308

ขอใบเขียวให้คู่สมรส ตัวอย่าง

คุณได้ใบเขียว 10 ปีจากลูกซิติเซ่น คุณหย่ากับภรรยาเก่า (แม่ของลูกซิติเซ่น)แล้ว และแต่งงานกับหญิงใหม่ และสมมติว่ามีลูกเล็กกับภรรยาใหม่ 2 คน คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้ภรรยาใหม่ได้ทันที ส่วนเด็กลูก 2 คนของคุณกับภรรยาใหม่จะพ่วงได้ใบเขียวพร้อมกับภรรยา ทำเคสเดียวได้ 3 คน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีเท่านั้น

ไม่แนะนำ ให้ทำใบเขียวเองกรณีข้างต้นเหล่านี้ เพราะการทำใบเขียว ระยะเวลาสำคัญที่สุด เวลาทำกับทนาย ทนายจะคำนวณเวลาเพราะไม่ต้องการให้เด็กอายุเกินหรือ age out หรือ การเข้าออกประเทศของลูกความ และเรื่องภูมิลำเนา ถ้าอยู่นอกประเทศนาน และเรื่องรายได้ของสปอนเซ่อร์ เป็นต้น คุณสามารถติดต่อดิฉันได้ทางอีเมล์ค่ะ attorneyruji@aol.com

 

ผลของนโยบายอิมมิเกรชั่นทรัมพ์ต่อคนไทย

คอลัมน์ฉบับนี้ต่อจากฉบับก่อน “ทรัมพ์-เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” เริ่มข่าวเรื่อง “แทรเวิล แบน” (Travel Ban) ก่อน ที่ห้ามซิติเซ่น/ผู้ถือพาสปอร์ตจาก 7 ประเทศมุสลิมเข้าประเทศ มีผลใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม ทันทีที่กฎหมายผ่านรัฐวอชิงตันยื่นฟ้องศาลขอให้ระงับกฎหมายทันที ด้วยเหตุผลรัฐบาลละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญกีดกันคนเรื่องศาสนา ออร์เด้อร์นี้กีดกันคนมุสลิมเท่านั้น หลังจากนั้นรัฐอื่นฟ้องร้องเพิ่ม รัฐบาลต่อสู้ และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางได้ตัดสินให้รัฐบาลทรัมพ์แพ้ สรุปกฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ ตอนนี้รัฐบาลกำลังตั้งตัวว่าจะเอาไงต่อไป สู้ต่อถึงศาลสูงสุด “ยูเอ็ส ซุพพรีม คอร์ท” (U.S. Supreme Court) ซึ่งใช้เวลานาน หรือทรัมพ์ออก “เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” “แทรเวิล แบน” ฉบับใหม่ให้รัดกุมมากขึ้น เราต้องรอดูกันต่อไป วันนี้เราคุยถึงเรื่อง“เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” 3 ฉบับสำคัญที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่นและมีผลกับคนไทยในอเมริกา และคนไทยที่จะขอวีซ่าเข้าอเมริกา ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจระบบปกครองในอเมริกาว่า ใครมีหน้าที่ร่างกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ สภาเป็นผู้ร่างกฎหมาย และส่งให้ประธานาธิบดีเซ็น ร่างกฎหมายนั้นก็จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ประธานาธิบดีในฐานะผู้บริหารประเทศมีอำนาจที่จะผ่านกฎหมายรวบลัดหรือ “เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” ออกมาในยามฉุกเฉินเพื่อปกป้องประเทศ กรณีกฎหมายละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญและมีผู้ฟ้องร้องขึ้นศาล ศาลสามารถตัดสินหยุดหรือยกเลิกกฎหมายนั้นได้

เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” 3 ฉบับ

ทันทีที่ทรัมพ์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เขาได้ใช้อำนาจของผู้บริหารเซ็นผ่าน“เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” ออกมาหลายฉบับอย่างเร่งรีบ เพื่อโชว์ว่าตนทำตามคำพูดตอนหาเสียง “เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” 3 ฉบับสำคัญที่ทรัมพ์อ้างฉุกเฉิน คือ ปัจจุบันประเทศอเมริกาตกอยู่ในภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงจากผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิม และหน้าที่ของเขาในฐานะประธานาธิบดี ต้องปกป้องดูแลความปลอดภัยของคนอเมริกัน แผนการรักษาความปลอดภัยของทรัมพ์ 3 ฉบับสำคัญคือ

 1. สร้างกำแพงกั้นด่านระหว่างอเมริกาและประเทศเม็กซิโก เพื่อปกป้องผู้ก่อการร้ายลักลอบเข้ามาทางเม็กซิโก (ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนสร้าง) และปรับปรุงนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดขึ้น 
 2. สั่ง “ไอ๊ซ์” (ICE) หน่วยงานหนึ่งของอิมมิเกรชั่น กวาดจับคนต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายอาญาและส่งกลับประเทศเขา และสั่งให้ตำรวจท้องถิ่นร่มมือกับรัฐบาล เมื่อจับคนต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายให้ตำรวจส่งข้อมูลคนต่างชาตินั้นไปให้อิมมิเกรชั่น และขู่ตัดงบประมาณช่วยเหลือเมืองที่ปกป้องและช่วยเหลือโรบินฮู้ด ข้อนี้จะเป็นผลกับคนไทยในอมริกามาก เพราะถ้าคุณเพียงทำผิดกฎกฎจราจร หรือรถชน ถึงคุณไม่ใช่คนผิดแต่ถ้าคุณเป็นโรบินฮู้ด หรืออาจยังมีวีซ่าอย่างถูกต้องแต่ทำผิดกฎวีซ่า คุณอาจถูกส่งตัวให้อิมมิเกรชั่นได้ 
 3. “แทรเวิล แบน” (Travel Ban) สั่งปิดสนามบินทันทีที่ผ่าน“เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2017 ห้ามซิติเซ่น/ผู้ถือพาสปอร์ตจาก 7 ประเทศ คือ อิรัก อิหร่าน ซีเรีย ลิเบีย เยเม็น โซมาเลีย และซูดาน เข้าอเมริกา ตอนนี้กฎหมายฉบับนี้ถูกระงับไม่มีผลใช้ 

วิธีปกป้องตัวเอง

วิธีปกป้องตัวเองจาก “ไอ๊ซ์” และจากพวกมิจฉาชีพ (โน็ต: สมัยก่อนคนไทยเรียก อิมมิเกรชั่นว่า “ไอ้เก” ซึ่งเชยแล้ว ตอนนี้เรียก “ไอ๊ซ์” ตั้งแต่หลัง 9/11) คือทุกครั้งที่มีความวุ่นวายทางด้านอิมมิเกรชั่น ก็จะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือในหมู่คนไทยพูดหรือลือต่อๆกันไป ข่าวจะปลุกให้คนที่อยู่เถื่อนกลัว และจะเป็นที่ฉวยโอกาสหากินสำหรับพวกมิจฉาชีพ โดยหลอกทำใบโซเชียล ใบขับขี่ ใบ ทำใบเขียวเป็นต้น สัปดาห์ที่แล้วมีคนเมล์มาเล่าให้ฟังว่านักเรียนไทยทำงานตามร้านอาหารไทยในฮอลลิวู้ดถูก “ไอ๊ซ์” จับหลายคน(ดิฉันไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหน) ตอนนี้มีคนรับทำใบโซเชียลเพื่อจะได้ทำงานถูกต้อง และถามดิฉันว่าคิดค่าทำโซเชียลเท่าไร ตอบเลยนะคะว่า อยู่ดีๆคุณไม่สามารถขอโซเชียลได้ วิธีที่คนรับทำกันคือ ทนายหรือแทนะจะยื่นเรื่องขอใบเขียวแบบลี้ภัยการเมืองหรือ “อซายลั่ม” (Asylum)ให้คุณ หลังจากยื่นเรื่องเข้าไป คุณจะได้รับใบทำงานและคุณสามารถทำใบโซเชียลได้ เรื่องจะคอยเป็นปี แต่ทันทีที่เรื่องมาถึงและคุณไปขึ้นศาล เรื่องก็จะไม่ผ่านเพราะคุณไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยการเมืองจริงและคุณจะถูกเนรเทศ ระหว่างที่คอยเรื่อง ทนาย/แทนะก็จะเรียกเก็บเงินคุณไปเรื่อยๆ คำแนะนำนะคะ

 • ไหนๆก็อยู่อย่างไม่ถูกต้องแล้ว ก็ดำรงชีวิตต่อไปอย่างปกติเงียบๆ อย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมาย เช่นไปยืมโซเชียลคนอื่นมาใช้ เลี่ยงอย่ามั่วสุมกับผู้มีปัญหา ถ้าคุณถูก“ไอ๊ซ์”จับเพราะคุณเพียงอยู่เถื่อน เจ้าหน้าที่จะให้คุณเซ็นเอกสารรับอาสาเดินทางออกนอกประเทศเองโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย “ดู พรอเซส” (Due Process) อย่าเซ็นเอกสารใดๆทั้งสิ้น นอกจากคุณตั้งใจกลับเมืองไทยและไม่กลับมาอีก ให้คุณบอกเจ้าหน้าที่ว่าคุณต้องการไปศาลอิมมิเกรชั่น พูดว่า “ไอ ว๊อนท์ ทู แฮฟ เอ เฮียริ่ง บีฟอร์ แอน อิมมิเกรชั่น จั๊ดจ์” (I want to have a hearing before an immigration judge.) เจ้าหน้าที่จะปล่อยคุณกลับบ้าน ซึ่งกรณีนี้จะใช้เวลานาน พอคุณถูกปล่อยมา คุณหาทนาย เมื่อคุณไปศาล จะใช้เวลานานเป็นปี ระหว่างนั้นคุณจะๆได้ใบทำงานหรือ “เวิ๊ร์ค เพอร์มิท และระหว่างรอ คุณอาจมีทางออกอะไรที่ดีกว่านั้น อาจมีกฎหมายผ่านมาช่วย หรือ อาจได้แฟนซิติเซ่นแต่งงาน (โปรดอ่านหนังสือ “ชีวิตโรบินฮู้ด” ราคาเล่มละ $32 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงจากดิฉัน โดยส่งเช็คไปที่ Ruji Totari P.O. Box 552 Cypress, CA 90630 ที่เมืองไทยสั่งซื้อกับคุณนิ้งหน่อง 081-480-4308) 
 • ผู้ที่ได้ใบทำงานจาก “ดรีม แอ๊กท์” (DREAM ACT) และใบ “แอ็ดวานซ์ พาโรล” (Advance Parole) ที่อนุญาตให้ออกนอกประเทศได้ ดิฉันไม่แนะนำให้เดินทางออกนอกประเทศ เพราะทรัมพ์ไม่ชอบ “ดรีม แอ๊กท์” ผลงานโอบาม่าเท่าไรนัก ดรีมแอ๊กท์ เป็น “เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออร์เด้อร์” ของโอบาม่า ฉะนั้นอาจยกเลิกหรือแก้ไขได้ในอนาคต 
 • ผู้ถือวีซ่านักเรียน ถ้าทำผิดกฎวีซ่า เช่นลักลอบทำงานดิฉันไม่แนะนำให้เดินทางออกนอกประเทศ 
 • ผู้มีใบเขียว ถ้าอยู่ระหว่างมีคดีอาญา และคดียังไม่จบลง ไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศ 
 • ผู้มีใบเขียวควรยื่นเรื่องทำซิติเซ่นเร็วที่สุด คนที่ได้ใบเขียวจากการแต่งงาน ยื่นได้ 3 ปีหลังได้ใบเขียวใบแรก ส่วนผู้อื่น 5 ปีนับจากวันที่ได้ใบเขียว เช็คใบเขียวของคุณจะมีวันที่บอกวันที่คุณได้ใบเขียว ที่เขียนว่า Resident Since: ตามด้วย เดือน วัน ปี     
 • และผู้ใดที่มีโอกาศทำใบเขียวได้ เช่นพ่อ/แม่ที่มีลูกอายุเกิน 21 ปีที่เป็นซิติเซ่น ให้ลูกแอ็พพลายใบเขียวให้ทันที หรือใครมีแฟนเป็นซิติเซ่นก็แต่งงานทำใบเขียวกันซะ เราไม่รู้ว่าทรัมพ์จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอิมมิเกรชั่นอะไรบ้างในอนาคต