โควต้าวีซ่าปรับปรุงใหม่

Happy Thanksgiving “วันขอบคุณพระเจ้า” และ Happy Holidays นะคะ ต่อแฟนๆคอลัมน์ทุกคนที่ติดตามผลงานดิฉันมาตลอด ดิฉันจะไป กิน นวด โยคะ อยู่ที่หัวหิน ทั้งเดือนธันวาค่ะ กลับมาฉลองปีใหม่ในเมกาค่ะ

 ประกาศ  ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้ยื่นเรื่องขอใบเขียวและกำลังรอคิวโควต้า  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 ที่ผ่านมา อิมมิเกรชั่น(จากผลงานของ ป.ธ.น. โอบาม่า) ได้ปรับปรุงระบบโควต้าใบเขียวครอบครัว และโควต้าใบเขียวคนงานใหม่  โดยเพิ่มตารางใน “วีซ่า บุลเลติน” (visa bulletin) ระบุวันที่ล่วงหน้าของแต่ละกรุ๊บใบเขียวที่ คุณสามารถยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพเป็นใบเขียวได้ก่อนคิวโควต้าจะมาถึง และหลังยื่นเรื่องเข้าไป คุณจะได้รับใบทำงานหรือ “เวิ๊ร์ค เพอร์มิท” (สามารถขอใบโซเชียลทำงานและใบขับขี่ได้)  และได้ “แอ้ดวานซ์ พาโรล” (advance parole) อนุญาตให้คุณเดินทางออกนอกประเทศได้ เท่ากับคุณสามารถทำงานเสียภาษีได้ถูกต้องและกลับเมืองไทยได้  ถึงแม้คุณยังไม่ได้ใบเขียวก็ตาม  ส่วนผู้ที่รอเรื่องอยู่ในเมืองไทย  คุณจะได้รับเรื่องเรียกเอกสารเร็วขึ้น ช่วยให้คุณมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น

ระบบโควต้าใบเขียว

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจระบบโควต้าใบเขียวกันก่อน ใบเขียวคือ “ใบต่างด้าว” ที่รัฐบาลออกให้ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานมาอยู่อมริกา รัฐบาลจำกัดจำนวนโควต้าใบเขียวให้ทั่วโลกปัจจุบันปีละ 675,000 ใบ จากจำนวน 675,000 ใบ แบ่งให้ใบเขียวครอบครัว 480,000 ใบ ใบเขียวคนงาน 140,000 ใบ และใบเขียวล็อตเตอรี่ 55,000 ใบ

ขั้นตอน และคำศัพท์ การยื่นใบเขียว

เวลายื่นขอใบเขียวภายใต้โควต้า จะมีสองเสต็ป เสต็ปแรกผู้ยื่นคำร้อง เรียก “เพอทิชันเน่อร์” ผู้รอรับใบเขียวเรียก “เบเนฟิเชียรี่” เริ่มจาก“เพอทิชันเน่อร์” ยื่นคำร้องหรือ “เพอทิชั่น” ไปที่อิมมิเกรชั่น เมื่ออิมมิเกรชั่นรับคำร้อง เขาจะส่งจดหมายตอบรับ ในนั้นมีเคสนัมเบอร์ วันรับคำร้อง และวันคิวโควต้าหรือ “พรายออริตี้ เดท” หลังจากนั้นหลายเดือนหรืออาจถึงปี  “เพอทิชันเน่อร์” จะได้รับจดหมายจากอิมมิเกรชั่นว่าคำร้องผ่านแล้วหรือ “แอ็พพรูฟ” แล้วแต่ยังต้องคอยคิวโควต้า  เมื่อคิวมาถึง ถ้า“เบเนฟิเชียรี่” อยู่ในอเมริกา “เบเนฟิเชียรี่” จะยื่นเรื่องขอ “ปรับสถานภาพ” หรือ “แอ็ดจัสท์ แสตตัส” ไปที่อิมมิเกรชั่น  แต่ถ้า“เบเนฟิเชียรี่”อยู่ในเมืองไทย อิมมิเกรชั่นก็จะโอนเรื่องไปที่หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ เรียก “แนชันแนล วีซ่า เซ็นเต้อร์” “เพอทิชันเน่อร์” จะได้รับจดหมายจาก “แนชันแนล วีซ่า เซ็นเต้อร์” เป็นระยะๆ ตั้งแต่จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ส่งเอกสารเพิ่ม ไปจนถึงวันนัดสัมภาษณ์ ขั้นตอนนี้เรียก “คอนซูล่าร์ พรอเซส ซิ่ง” (consular processing)

ใบเขียวครอบครัว

พลเมืองอเมริกันหรือผู้ถือใบเขียวสามารถสปอนเซ่อร์ขอใบเขียวให้ครอบครัวได้ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 กรุ๊บ เรียก กรุ๊บ “เพร็ฟเฟอเร็นซ์” (preference) แต่ละกรุ๊บได้โควต้าจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างผู้สปอนเซ่อร์และสมาชิกในครอบครัว

กรุ๊บ 1      (F1)      ลูกของซิติเซ่น อายุ 21 ปีขึ้นไปยังไม่แต่งงาน (หรือหย่าแล้ว) โควต้าปีละ 23,400*

กรุ๊บ 2      (F2A)                   คู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่แต่งงาน ของผู้ถือใบเขียวโควต้าปีละ 87,900  และ

(F2B) ลูกอายุ 21 ปีขึ้นไปไม่แต่งงานหรือหย่าแล้ว ของผู้ถือใบเขียว โควต้าปีละ 26,300

กรุ๊บ 3      (F3)      ลูกของซิติเซ่น ที่แต่งงานแล้ว โควต้าปีละ 23,400**

กรุ๊บ 4      (F4)     พี่/น้องของซิติเซ่น (ซิติเซ่นต้อง อายุ 21 ปีขึ้นไปถึงจะสปอนเซ่อร์ให้ได้) โควต้าปีละ65,000***

หมายเหตุ * บวกจำนวนที่เหลือค้างมาจากกรุ๊บ 4   ** บวกจำนวนที่เหลือค้างมาจากกรุ๊บ 1 และ 2  ***บวกจำนวนที่เหลือค้างมาจากทุกกรุ๊บ

ใบเขียวคนงาน

นายจ้าง สถาบันหรือตัวคนงานสามารถสปอนเซ่อร์คนมาทำงานได้ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 กรุ๊บ แต่ละกรุ๊บได้โควต้าจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นกับ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ของผู้ขอใบเขียวกับงานนั้นๆ

กรุ๊บ 1st  (Extraordinary ability) ผู้มีความสามารถเหนือมนุษย์ ในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจ นักกีฬา ผู้ที่มีผลงานเลิศ โปรเฟสเซ่อร์ และนักค้นคว้า วิจัย และพวกเอ็กเซ้กคิวทีฟข้ามชาติ โควต้าปีละ 40,000*

กรุ๊บ 2nd (Exceptional abilities) ผู้มีความรู้ระดับโปรเฟสชันแนลมีปริญญาขั้นสูง หรือผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ โควต้าปีละ 40,000**

กรุ๊บ 3rd (Skilled workers) แบ่งเป็น 2 กรุ๊บย่อย  คือ คนงานที่มีทักษะ ต้องมีประสบการณ์หรือฝึกงานอย่างน้อย 2 ปีรวม  ใบเขียวพ่อครัว/แม่ครัวไทยที่ามีประสบการณ์งานอย่างน้อย  2 ปี หรือคนงานระดับโปรเฟสชันแนลมีปริญญาสาขาในงานนั้นๆ

และกรุ๊บย่อย (Other workers)“คนงานอื่น” ที่ไม่มีทักษะที่จะมาทำงานถาวร เช่น แม่บ้าน มาดูแลคนแก่ เป็นต้น โควต้าปีละ 40,000***

กรุ๊บ 4th (Religious workers) ใบเขียวพระ และผู้ทำงานทางศาสนา และคนงานที่เคยทำงานกับรัฐบาลอเมริกันมาก่อน โควต้าปีละ 10,000

กรุ๊บ 5th (Investors) ใบเขียวนักลงทุน ต้องลงทุนระหว่าง $500,000 – 1 ล้านเหรียญ ในรูปบริษัทใหญ่ และต้องจ้างคนงานที่อยู่อย่างถูกต้องในอเมริกาอย่างน้อย 10 คนโควต้าปีละ 10,000

หมายเหตุ*บวกจำนวนที่เหลือมาจากกรุ๊บ 4 และ 5  **บวกจำนวนที่เหลือมาจากกรุ๊บ 1  ***บวกจำนวนที่เหลือมาจากกรุ๊บ 1 และ  2

ใบเขียวนอกโควต้า 

นอกจากนั้นยังมีใบเขียวประเภทอื่นที่ไม่ได้จัดอยู่ในโควต้าข้างต้น คือ ใบเขียวครอบครัวในกรุ๊บ “อิมีเดียท เรเลทิฟ” (immediate relative) คือ ใบเขียวให้ ซิติเซ่นขอให้คู่สมรส ลูกซิติเซ่นขอให้พ่อหรือแม่ (เด็กต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป)  พ่อหรือแม่ซิติเซ่นขอให้ลูกที่อายุต่ำกว่า 21 ปีไม่แต่งงาน  และนอกนั้นมี ใบเขียวเรจิสตรี้ ใบเขียวผู้ลี้ภัย ใบเขียวผู้อพยพพิเศษ เป็นต้น

ลำดับคิว “พรายออริตี้ เดท”

การจัดคิวโควต้าก็เหมือนการเข้าแถวรอคิว  ใครมาก่อนได้ก่อน อิมมิเกรชั่นจัดคิวตามลำดับวันที่คุณยื่นคำร้องเข้าไป ทันทีที่อิมมิเกรชั่นได้รับเรื่อง เขาจะส่งจดหมายตอบรับไปให้คุณ ในจดหมายจะมีวันที่เขียน “รีซีท เดท” (receipt date) บนจดหมายซ้ายมือ และช่องต่อไปเขียน “พรายออริตี้ เดท” (priority date) มีวัน เดือน ปี วันนั้นคือวันคิวโควต้าของคุณ

เช็คคิวจากวีซ่าบุลเลติน

ในแต่ละเดือนกระทรวงการต่างประเทศหรือ Department of State ลงประกาศวันที่คิวโควต้าของแต่ละเดือน และเดือนถัดไป วิธีเช็คคิว คุณเข้าไปที่หน้าเว๊บ   www.travel.state.gov   ตรงช่องที่เขียน search เขียน “วีซ่า บุเลติน”  Visa Bulletin และคลิก search บนหน้า จะมีเดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป และเดือนเก่าๆที่คุณสามารถเปิดเข้าไปเช็คได้ คุณ scroll down ไปดูที่ตาราง สองตารางแรกเป็นคิวโควต้าใบเขียวครอบครัว สองตารางถัดไปเป็นคิวโควต้าใบเขียวทำงาน และถัดไปเป็นคิวใบเขียวล็อตเตอรี่ เป็ยต้น โปรดดู วีซ่าบุลเลตินเดือน ธันวาคม 2015

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มแต่ละหัวข้อ ในหนังสือ “กฎหมายอิมมิเกรชั่น” ดังนี้  “แอ้ดวานซ์ พาโรล” หน้า 38 ระบบโควต้าใบเขียวและใบเขียว หน้า 36 วิธีเช็คโควต้าใบเขียว พรายออริตี้ เดท และ วิธีอ่านวีซ่าบุเลติน หน้า 39-40 คุณสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากดิฉัน เล่มละ $65 โดยส่งเช็คไปที่ Ruji Totari P.O. Box 552 Cypress, CA 90630 ที่เมืองไทยสั่งซื้อกับคุณนิ้งหน่อง 081-480-4308

วีซ่าบุลเลตินเดือน ธันวาคม 2015

 1. ตารางคิวโควต้าใบเขียวครอบครัว

 

 1. APPLICATION FINAL ACTION DATES FOR
             FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES

ดูตาราง A ช่องซ้ายมือแรก ระบุกรุ๊บเฟอเร็นซ์ใบเขียวครอบครัวแต่ละกรุ๊บ  ตารางถัดไป คือวัน “คัท อ๊อฟ เดท”  คือวันตัดคิวโควต้าในเดือนนั้นๆ  หมายความว่ารัฐบาลกำลังดำเนินเรื่องใบเขียวของผู้ที่ยื่นก่อนหน้าวันที่นั้น   คุณต้องเช็ค “พรายออริตี้ เดท” วันที่ในจดหมายตอบรับของคุณ

Family-Sponsored

กรุ๊บใบเขียวครอบครัว

All Chargeability Areas Except Those Listed

ทุกประเทศยกเว้น จีน อินเดีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์

CHINA-mainland born

ประเทศจีน

INDIA

 

ประเทศอินเดีย

MEXICO

 

ประเทศเม็กซิโก

PHILIPPINES

 

ประเทศฟิลลิปปินส์

F1 ลูกซิติเซ่นอายุเกิน 21 ไม่สมรส 01APR08 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 22FEB08 22FEB08 01DEC94 01JUN02
F2A คู่สมรสผู้ถือใบเขียว และลูกอายุต่ำกว่า 21 ไม่สมรส 15JUN14 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 15MAY14 15MAY14 01APR14 15MAY14
F2B ลูกผู้ถือใบเขียว อายุเกิน 21 ไม่สมรส 01MAR09 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 08FEB09 08FEB09 22AUG95 01NOV04
F3 ลูกซิติเซ่นอายุเกิน 21 ที่สมรส 01JUL04 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 15JUN04 15JUN04 15JUN94 08OCT93
F4 พี่น้องของซิติเซ่น 22MAR03 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 01MAR03 01MAR03 01APR97 15JUN92

 

ตาราง B

 1. B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED    

     VISA APPLICATIONS
ตาราง B เป็นตารางใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 หลังจากดูตาราง A แล้ว  คุณเข้ามาดูตาราง B ตารางถัดจาดกรุ๊บใบเขียว เป็นวันที่ก่อนคิว“พรายออริตี้ เดท” จะมาถึง ถ้า“พรายออริตี้ เดท” ของคุณก่อนหน้าวันนั้น คุณสามารถยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพได้  จะเห็นได้ว่าเกือบทุกกรุ๊บใบเขียวครอบครัว  ยื่นเรื่องได้เร็วขึ้นเกือบ 1 ปี

Family-
Sponsored
All Chargeability
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland
born
INDIA MEXICO PHILIPPINES
F1 01MAY09 01MAY09 01MAY09 01APR95 01SEP05
F2A 01MAR15 01MAR15 01MAR15 01MAR15 01MAR15
F2B 01JUL10 01JUL10 01JUL10 01APR96 01MAY05
F3 01APR05 01APR05 01APR05 01MAY95 01AUG95
F4 01FEB04 01FEB04 01FEB04 01JUN98 01JAN93

 

ใบเขียวคนงาน 

ใบเขียวคนงานมีการเปลี่ยนแปลงมาก คิวโควต้ากระโดดเร็วมาก ตารางคิวโควต้าใบเขียวคนงานเดือนธันวาคม 2015

 1. APPLICATION FINAL ACTION DATES FOR
  EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES

ดูตาราง A ช่องซ้ายมือแรก ระบุกรุ๊บเฟอเร็นซ์ใบเขียวคนงานแต่ละกรุ๊บ  ตารางถัดไป คือวัน “คัท อ๊อฟ เดท”  คือวันตัดคิวโควต้าในเดือนนั้นๆ  หมายความว่ารัฐบาลกำลังดำเนินเรื่องใบเขียวของผู้ที่ยื่นก่อนหน้าวันที่นั้น   คุณต้องเช็ค “พรายออริตี้ เดท” วันที่ในจดหมายตอบรับของคุณ

Employment- Based

กรุ๊บใบเขียวคนงาน

All Chargeability Areas Except Those Listed

ทุกประเทศยกเว้น จีน อินเดีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์

CHINA – mainland born INDIA MEXICO PHILIPPINES
1st C  (ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) C C C C
2nd C (ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) 01FEB12 01JUN07 C C
3rd 01SEP15 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 15APR12 22APR04 01SEP15 01AUG07
Other Workers 01SEP15 คิวผู้ที่มีพรายออริตี้ เดทก่อนวันที่นี้ 01AUG06 22APR04 01SEP15 01AUG07
4th C(ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) C C C C
Certain Religious Workers C(ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) C C C C
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C(ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) 15DEC13 C C C
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C(ย่อจาก current คือ มีโควต้าเหลือ) 15DEC13 C C C

 

 1. ตารางแจ้งวันที่ยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพได้ก่อนคิวมาถึง
 2. DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED
                               VISA APPLICATIONS

ตาราง B เป็นตารางใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 หลังจากดูตาราง A แล้ว  คุณเข้ามาดูตาราง B ตารางถัดจาก กรุ๊บใบเขียว เป็นวันที่ก่อนคิว“พรายออริตี้ เดท” จะมาถึง ถ้า“พรายออริตี้ เดท” ของคุณก่อนหน้าวันนั้น คุณสามารถยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพได้  โปรดสังเกตุกรุ๊บ 3 กรุ๊บใบเขียวพ่อครัวแม่ครัวแทบจะไม่ต้องคอยโควต้าเลย

Employment-
Based
All Chargeability
Areas Except
Those Listed
CHINA-
mainland
born
INDIA MEXICO PHILIPPINES
1st C C C C C
2nd C 01JAN13 01JUL09 C C
3rd 01SEP15 01OCT13 01JUL05 01SEP15 01JAN10
Other Workers 01SEP15 01JAN07 01JUL05 01SEP15 01JAN10
4th C C C C C
Certain Religious
Workers
C C C C C
5th Non-Regional
Center (C5 and T5)
C 01MAY15 C C C
5th Regional Center
(I5 and R5)
C 01MAY15 C C C

 

 

 

ตารางใบเขียวคนงานเดือนธันวาคม 2014 โปรดเปรียบเทียบตารางกรุ๊บใบเขียวคนงานกรุ๊บ A เดือนธันวคม 2015 ดูกรุ๊บ 3 ใบเขียวคนครัว  คิวเร็วขึ้นแตกต่างกัน 3 ปี เร็วกว่าคอยใบเขียวครอบครัวอีก  J

Employment- Based All Chargeability Areas Except Those Listed CHINA – mainland born INDIA MEXICO PHILIPPINES
1st C C C C C
2nd C 01JAN10 15FEB05 C C
3rd 01NOV12 01JUN10 01DEC03 01NOV12 01NOV12
Other Workers 01NOV12 22JUL05 01DEC03 01NOV12 01NOV12
4th C C C C C
Certain Religious Workers C C C C C
5th
Targeted
Employment Areas/
Regional Centers
and Pilot Programs
C C C C C

 

 

 

วิกฤติลี้ภัยสงครามซีเรีย

 

ดิฉันหายไปนานไม่ได้เขียนคอลัมน์เป็นเดือนเพราะมัวแต่บินเพื่อสะสมไมล์ไทย !! เดือน ก.ค. ตอนดิฉันอยู่ไทย การบินไทยประกาศหยุดบิน แอล เอ-กรุงเทพวันที่ 25 ตุลาคม 2015 นี้ ซึ่งดิฉันตั้งใจบินอีกครึ่งเทียวไปไทยเดือน พ.ย. เพื่อต่อบัตรทองก่อนสิ้นปี แผนปั่นป่วนไปหมด เลยบินไปกระบี่และญี่ปุ่น สรุปตอนนี้ได้ไมล์ครบแล้วค่ะ

วันนี้มาคุยเรื่อง“วิกฤติลี้ภัยสงคราม” หรือ“ไมเกรชั่น ไคร๊ซิส” (Migration Crisis) ของชาวซีเรียซึ่งตอนนี้เป็นข่าวต่อเนื่องในระยะ 2-3 สัปดาห์นี้ ผู้ลี้ภัยเป็นแสนๆหนีจากซีเรีย เข้าทะลักเข้าประเทศในสหภาพยุโรป ข่าวที่ประทับใจดิฉันมาก  คือที่นายกรัฐมนตรีหญิงเยอรมัน นางแองเกล่า เมอร์เคล (Angela Merkel) ประกาศเปิดรับผู้ลี้ภัยซีเรียนเข้าเยอรมัน ในขณะที่รัฐบาล“ฮังกาเรียน”รีบสร้างรั้วที่ด่านตอนใต้ระหว่างประเทศฮังการีและประเทศ “เซอร์เบีย”เพื่อยับยั้งกั้นไม่ให้ผู้ลี้ภัยเข้าประเทศ ดูรูป 1 และ 2 ดิฉันจึงซึ้งในความเป็นผู้นำของนางเมอร์เคิลมากที่ตัดสินใจฉับพลัน ในขณะที่ประเทศอื่นๆกำลังคิดว่าจะเอาไงดีกับพวกลี้ภัย นอกจากนั้นเธอยังเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปกระจายโควต้าต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศอีกด้วย

รั้วกั้นระหว่างประเทศฮังการีและประเทศ “เซอร์เบีย” 
รั้วกั้นระหว่างประเทศฮังการีและประเทศ “เซอร์เบีย”

 

ผู้ลี้ภัยซีเรียนที่สถานีรถไฟในประเทศเยอรมนี
ผู้ลี้ภัยซีเรียนที่สถานีรถไฟในประเทศเยอรมนี

 

 

สงครามกลางเมืองซีเรีย

ซีเรียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาหรับตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ พรมแดนทิศตะวันตกจดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศเหนือจดประเทศตุรกี ทิศตะวันออกจดอิรัก ทิศใต้จดจอร์แดน และติดตะวันตกเฉียงใต้จดอิสราเอล กรุงดามัสกัสเป็นเมืองหลวง ชาวอาหรับซุนนีย์ * (ดูหมายเหตุ) เป็นกลุ่มประชากรใหญ่ที่สุดในประเทศซีเรีย สงครามกลางเมืองซีเรียเกิดขึ้นวันที่ 15 มีนาคม 2011 (2554) โดยเริ่มจากประชาชนเดินขบวน ประท้วงรัฐบาลชุดประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด เรียกร้องให้ประธานาธิบดี อัสซาด ลาออกจากตำแหน่ง   และยุบพรรค “บะอัษ” ซึ่งตระกูลอัสซาด ได้ปกครองประเทศมากว่า 40 ปี ในเดือนเมษายนรัฐบาลสั่งทหารให้เปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุม การเดินขบวนประท้วงจึงพัฒนาเป็นการกบฏ และกลายเป็นสงครามกลางเมืองในที่สุด ในเดือนมิถุนายน 2013 (2556) เกิดเหตุการณ์ที่ทั่วโลกตะลึงและเศร้าสลด เมื่อมีรายงานการยิงระเบิดก๊าซพิษซารินใส่กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาล มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 ราย หลังจากนั้นสงครามก็คุกรุ่นขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อย เนื่องจากได้มีหลายกลุ่มองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาล  และยังได้มีแรงเงินหนุนจากประเทศอาหรับเพื่อนบ้านบางประเทศ (เพราะไม่ต้องการให้รัฐบาลซีเรียชนะ เกรงว่าประเทศซีเรียจะแข็งแกร่งมากขึ้นและอาจเสี่ยงกับเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศตน)  กลุ่มองค์กรที่ถือโอกาสเข้ามาร่วมกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาล  ที่มีความแข็งแกร่งมากคือกลุ่ม“ไอซิส”นำโดยนาย “อาบู บักร อัลบักดาดี” (Abu Baker Al Baghdadi)  สงครามซีเรีย ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดและจบลง สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งสรุปความรุนแรงของภัยพิบัติทางมนุษยธรรมในประเทศซีเรีย  ชาวซีมากกว่า 6.5 ล้านคน พลัดถิ่น มากกว่า 3 ล้านคนหนีลี้ภัยออกนอกประเทศ ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเกิน 200,000 คน และหลายล้านคนถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพการดำรงชีพเลวและการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม

 

ค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองดามัสกัส ในซีเรีย ภาพถ่ายปี 2014 (2557)
ค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองดามัสกัส ในซีเรีย ภาพถ่ายปี 2014 (2557)

 

แผนที่ภาพทางลี้ภัยจากซีเรียเข้าประเทศอื่นๆ
แผนที่ภาพทางลี้ภัยจากซีเรียเข้าประเทศอื่นๆ

*หมายเหตุ

ชาวมุสลิมแบ่งแยกความเชื่อออกเป็น 2 นิกาย คือกลุ่ม“ซุนนี่ห์” (Sunni) และกลุ่ม“ชิอะห์” (Shia) ความแตกต่างระหว่าง 2 นิกายมีมาตั้งแต่หลังศาสดามูฮัมหมัดเสียชีวิต เรื่องการเลือกผู้นำหลังจากท่าน กลุ่มแรก“กลุ่มชิอะห์” เชื่อว่าผู้นำต้องเป็นผู้มีสายเลือดขององค์ศาสดาและผู้ที่ท่านเลือกไว้ ส่วนอีกกลุ่ม “กลุ่มซุนนี่ห์” เชื่อว่าองค์ศาสดามีเจตนาให้พวกกลุ่มสาวกเลือกผู้นำกันเองคือ เลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำทางการเมืองและสังคมเท่านั้น เรียก“คาลิฟะ”(Caliph) ปัจจุบันประมาณ 85- 90% เปอร์เซ็นต์ นับถือนิกายซุนนี่ห์ และ 10-15% นับถือนิกายชีอะห์

ความเป็นมาของ “ไอซิส”

“ไอซิส”(ISIS) ย่อจาก “อิสลามมิค เสตท ออฟ อิรัก แอนด์ ซีเรีย” (Islamic State of Iraq and Syria) เป็นองค์กรอิสระตั้งขึ้นมาอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี 1980 (2523) ตอนเริ่มช่วงสงครามอิหร่าน-อิรัก  พวกเขา มีการเคลื่อนไหวเพื่อต้องการเป็นอิสระจากรัฐที่มีอยู่ โดยต้องการจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาใหม่ และมีการปกครองโดยใช้กฏหมาย “ชารีอะ” ” (Sharia Law) ซึ่งเป็นกฎหมายทางศีลธรรมของศาสนาอิสลาม ช่วงแรกๆองค์กรไม่มีบทบาทอะไรมากนัก เมื่อสงครามอิหร่าน-อิรักสิ้นสุดลงปี 1988 (2531) องค์กรได้เข้าไปรวมกลุ่มกับกลุ่มอื่นๆที่มีการเคลื่อนไหวทางการทหาร จนกระทั่งปี 1999 (2542) องค์กรได้เข้ารวมกับกลุ่มกับนักรบ“อัลกออิดะ”กลุ่มมุสลิมซุนนี่ห์หัวรุนแรง นำโดยผู้นำชาวจอร์แดน นาย “อัล ซาร์กาวี” (al Zarkawi) เดือนตุลาคม 2004 (2547) นาย อัล ซาร์กาวี ได้สาบานตนซื่อสัตย์ต่อ “โอซาม่า บินลาเด็น” (Osama Bin Laden) และเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น“อาคี” (AQI) ย่อมาจาก “อัลไคด้า อิน อิรัก” (al-Queda in Iraq) หลังจากนั้นกลุ่มอาคิได้ไปรวมกับกลุ่มกบฎอื่นๆในอิรัก  ในปี 2006 (2549) นาย อัล-ซาคาวี ถูกสังหารโดยกองกำลังสหรัฐฯหลังจากนั้นกลุ่มได้เปลี่ยนชื่อจาก AQI เป็น “ไอซิ” (ISI ย่อจาก Islamic State of Iraq) และได้แต่งตั้งผู้นำใหม่ ชื่อ นาย “อาบู อับดุลลา อัล ราชีด อัล-บัคดาดี” (Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi)  และ นาย “อาบู อายุบ อัลมาซรี” ( Abu Ayyub al-Masri)  ทั้งสองถูกสังหาร ระหว่างการปะทะกับกองทหารสหรัฐในปี 2010 (2553) นาย “อาบู บัค อัล-บัคดาดี” ชาวอิรัก ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้นำใหม่

นาย อาบู บัค อัล-บัคดาดี (Abu Baker Al Baghdadi)
นาย อาบู บัค อัล-บัคดาดี (Abu Baker Al Baghdadi)

ในปี  2013 (2556)  นาย อาบู บัค อัล-บัคดาดี มีความเห็นไม่ตรงกับผู้นำกลุ่มอัลกออิดะห์” นาย “อัยมาน อัล ซอวาฮีรี” นายบัคคาดีต้องการรุกรานเข้าประเทศซีเรีย ซึ่งอยู่ในระหว่างสงครามกลางเมืองคุกรุ่น นาย อาบู บัค อัล-บัคดาดี จึงประกาศตัวเป็นอิสระจากกลุ่ม “อัลกออิดะ” หลังจากนั้น ไอซิได้ขยายเข้าไปในประเทศซีเรียและได้ควบคุมพื้นที่เพิ่มในทางตอนเหนือของซีเรีย กลุ่มจึงได้เปลี่ยนชื่อจาก“ไอซิ” เป็น “ไอซิล” (ISIL) ย่อจาก “อิสลามมิค เสตท ออฟ เดอะ เล๊ฟเว่น” (Islamic State of Iraq and the Levant) คำว่า “เล๊ฟเว่น” (Levant) หมายถึง ประเทศซีเรียที่ยิ่งใหญ่ (The greater Syria) หรืออีกชื่อคือ “ไอซิส” (ISIS) ที่เรารู้จักกัน

กลุ่ม“ไอซิส” เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในซีเรียตั้งแต่ เมษายน 2013 ถึงปัจจุบัน ชาวผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียได้กล่าวว่า  ISIS มีความแข็งแกร่งที่สุด และมีแต่จะเข้มแข็งมากขึ้นเพราะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ในช่วงต้นเดือน มิถุนายน 2014(2557)  หลังจากมีการโจมตีครั้งใหญ่ในอิรัก ISIS ได้รายงานว่า เขาได้ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองซูล  เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในอิรัก และยังได้ควบคุมพื้นที่ เมืองติกริต ซึ่งเป็นศูนย์กลางการอำนวยการบริหารราชการของ เขตมลฑล ซาลาฮะ อัดดีน ด้วยเป้าหมายเข้ายึดครองเมืองแบกแดด หลังจากนั้นวันที่ 29 มิถุนายน 2014(2557) ไอซิส เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “ไอ เอ็ส” (IS) ย่อจาก”อิสลามมิค เสตท” และประกาศผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิสลามทั่วโลกคือนาย “อาบู บัค อัล-บัคดาดี” ภาษาอารบิค เรียก “คาลิฟะ” (Caliphate) แต่กลุ่มประเทศในสมาชิกสันนิบาตอาหรับ (The Arab League) ประกาศไม่ยอมรับ อิสลามมิค เสตท และนาย “อาบู บัค อัล-บัคดาดี”เป็นคาลิฟะ

การล้างเผ่าพันธ์

เมื่อดิฉันอ่านข่าวและเห็นรูป “วิกฤติการลี้ภัยสงคราม” ของชาวซีเรียนครั้งนี้ และรูปกินใจหลายรูป มีทั้งคนเตะผู้ลี้ภัย และโอบกอด เอาน้ำดื่มให้ผู้ลี้ภัย และการฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยระเบิดก๊าซพิษ ทำให้ดิฉันนึกย้อนถึง“ฮิตเล่อร์” ที่จากผู้นำคนๆเดียวสามารถชักจูงปั่นหัวให้คนลุกฮือจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สอง การกระทำของฮิตเล่อร์ที่ฆ่าหมู่ชาวยิว เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์หรือ “เอ็ทซนิค เคล็นซิ่ง” (Ethnic Cleansing) ซึ่งดิฉันเคยไปเห็นค่ายกักกันคนยิวและห้องปล่อยก๊าซพิษ คล้ายห้องน้ำใหญ่มีหัวก๊อก เหมือนหัวก๊อกน้ำแต่จริงๆแล้วเป็นหัวก๊อกปล่อยก๊าซ ลองนึกภาพพวกเชลยถูกลำเลียง (เขาคิดว่าไปอาบน้ำ)เข้าห้องน้ำและถูกดมก๊าซแทน เศร้ามากๆ  การกระทำของฮิตเล่อร์ เป็นอุทธาหรณ์และความอับอายของชาวเยอรมันที่จารึกในประวัติศาสตร์มาถึงปัจจุบัน  ดิฉันนึกว่าเป็นไปได้ไหมที่นายกเยอรมัน “นางแองเกล่า เมอร์เคล” นึกเหมือนดิฉันที่สงสารผู้ลี้ภัยเหล่านี้  และเป็นผู้นำประกาศเปิดอ้าแขนรับผู้ลี้ภัยก่อนประเทศยุโรปอื่นๆ

คำตัดสินจากศาลสูงสุด

สัปดาห์ที่แล้ว 25 มิ.ย 2015 และ 26 มิ.ย 2015 ศาลสูงสุดสหรัฐ “ยู เอ็ส ซุพพีมคอร์ท” (U.S. Supreme Court) ได้ตัดสินคดีสำคัญมาก 2 คดี คือ (1) คดีประกันสุขภาพฉบับ“โอบาม่าแคร์”(ObamaCare) โจทก์คือรัฐ 26 รัฐซูรัฐบาลกลางว่ารัฐบาลกลางไม่สามารถบังคับให้รัฐต้องช่วยจ่ายค่าประกันสุขภาพให้พลเมืองในรัฐ  ผลคดีคือ จำเลยคือรัฐบาลกลางชนะ เท่ากับโอบาม่าแคร์มีผลบังคับใช้ต่อไป และ (2) คดี “เซมเซ็กส์แมริเอจ”(Same Sex Marriage) โจทก์ซูรัฐโอไฮโอที่ไม่ยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกันที่ถูกกฎหมายมาจากรัฐอื่น ผลคดี โจทก์ชนะ รัฐทุกรัฐต้องยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกันจากรัฐอื่น และขยายกว้างขึ้นคือทุกรัฐต้องยอมรับการจดทะเบียนสมรส“เซมเซ็กส์แมริเอจ”ว่าถูกกฎหมาย

คดี “โอบาม่าแคร์”

“โอบาม่าแคร์” เป็นชื่อสมญานามเพราะ ป.ธ.น. โอบาม่า เป็น ป.ธ.น. คนแรกที่ดันกฎหมายฉบับปฏิรูประบบสาธารณสุข ของอเมริกาฉบับแรกผ่านสำเร็จในปี 2010 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2014 ชื่อเต็มยศคือ Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) แปลตรงตัวคือ “กฎหมายปกป้องคนไข้และให้คนไข้จ่ายไหว” จุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้ต้องการช่วยผู้มีรายได้ต่ำ และต้องการให้ประชาชนทุกคนมีประกันสุขภาพ ปัจจุบันคนอเมริกันมากกว่า 45 ล้านคนไม่มีประกันสุขภาพเนื่องจากค่าเบี้ยประกันแพงมาก (ดิฉันจ่ายค่าประกันสุขภาพเดือนละ $1,100 สามีภรรยา นี่กรณีสุขภาพดีนะคะไม่เคยป่วยหนัก) ในอเมริกาคนที่มีประกันสุขภาพได้มาจาก (1) จากที่ทำงานโดยนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่งและลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งโดยหักจากเงินเดือน  (2) ซื้อประกันเอง (3) จากรัฐบาล เรียก “เมดิแคร์” (Medicare) สำหรับผู้สูงอายุ เด็ก และคนไข้ขั้นสุดท้าย และ“เมดิเคด” (Medicaid) สำหรับครอบครัวและเด็กที่มีรายได้ต่ำ ก่อนหน้า“โอบาม่าแคร์”อเมริกาเป็นประเทศเดียวในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ไม่มีระบบประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคน

ภายใต้กฎหมายคนที่อยู่ในอเมริกาอย่างถูกกฎหมายทุกคนที่ไม่มีประกันสุขภาพต้องซื้อประกันสุขภาพ โดยสามารถซื้อได้จากองค์กรเรียกตลาดประกันสุขภาพ (Health Insurance Marketplace) ในราคาถูกที่เขาสามารถซื้อไหวโดยเงินช่วยมากจากรัฐบาลกลางและรัฐที่คุณอยู่และจากภาษี ตามกฎหมายรัฐบาลกลางสามารถมอบหมายให้รัฐตั้งองค์กรซึ่งจะเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องการซื้อประกันสุขภาพ หน่วยงานเปิดให้คนไม่มีประกันสุขภาพซื้อประกันภายใต้“โอบาม่าแคร์”ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2014 (แต่ละปีจะเปิดช่วงเวลาให้ซื้อได้) ผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพจะถูกปรับในรูปภาษีปลายปี  หลังจากโอบาม่าแคร์ผ่านพรรครีพับบลิคกันได้ต่อต้านมาตลอดและได้ซูรัฐบาลกลางมากกว่า 1 ครั้งเพื่อพยายามล้มกฎหมายแต่ไม่ชนะ ในแง่การเมืองคงไม่ต้องการให้ ป.ธ.น. โอบาม่าซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครทได้ชื่อเสียงซึ่งจะจารึกลงในประวัติศาสตร์

ในคดี“โอบาม่าแคร์” ชื่อคดีคือ King v. Burwell เป็นเคสจากรัฐฟลอริด้า โจทก์หรือ “เพลนทิฟ” (Plaintiff) ในที่นี้คือ ชื่ออัยการสูงสุดหรือ“แอ็ทเทอร์นี้ เจนเนอรัล” (Attorney General) รัฐฟลอริด้าและรัฐอีก 25 รัฐ คือ Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Georgia, Indiana, Michigan, Mississippi, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming เข้ามาเอี่ยวเป็นโจทก์ด้วย จำเลยหรือ “ดีเฟ็นเด้นท์” (Defendant) ในที่นี้คือ ชื่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ หรือ “ยูเอ็ส แฮ็ลท์แอนด์ฮิวแมนเซอร์วิสเซ็ส” (U.S. Health and Human Services) ประเด็นคือ รัฐไม่ต้องการแชร์ค่าใช้จ่าย คือไม่ต้องการดึงงบเงินของรัฐมาช่วยจ่ายค่าประกัน โดยรัฐฟลอริด้าและอีก 25 รัฐที่ยังไม่ยอมตั้งองค์กรตลาดประกันสุขภาพเถียงว่า ในบทบัญญัติหรือ“โพรวิชั่น”(Provision)ของกฎหมายฉบับนี้กำกวม ไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลกลางมอบหมายรัฐให้ต้องตั้งองค์กร ศาลตัดสินแบบแคบๆโดยตีความหมายว่า “โพรวิชั่น” ของกฎหมายว่า ไม่กำกวมรัฐบาลกลางมีอำนาจที่จะมอบหมายให้รัฐได้ (คือ คำตัดสินเราสูงสุด) การตัดสินคดีนี้ถือเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ของ ป.ธ.น. โอบาม่า

คดี“เซมเซ็กส์แมริเอจ”

หนึ่งวันหลังศาลตัดสินคดีโอบาม่าแคร์ ศาลสูงสุดได้ตัดสินคดี“เซมเซ็กส์แมริเอจ” ชื่อคดีคือ Obergefell v. Hodges ให้โจทก์ชนะ คดีนี้โจทก์ซูผู้ว่ารัฐโอไฮโอ ว่ากีดกัน“เซมเซ็กส์แมริเอจ” เรื่องคือ นาย Obergefell ได้จดทะเบียนสมรส“เซมเซ็กส์แมริเอจ”กับพารท์เน่อร์อย่างถูกกฎหมายในรัฐแมรี่แลนด์ วันที่ 11 กค 2013 ตอนนั้นพาร์ทเน่อร์ป่วยอยู่ขั้นสุดท้าย เขาทั้งสองกลับไปรัฐโอไฮโอ ไม่กี่วันหลังจากนั้นพาร์ทเน่อร์ตาย โจทก์ไปที่สำนักงานเขตรัฐเพื่อให้ใส่ชื่อเขาเป็นคู่สมรสลงในใบมรณะบัตรแต่ทางเขตไม่ยอม เนื่องจากรัฐฟลอริด้าไม่ยอมรับการสมรส“เซมเซ็กส์แมริเอจ”จากรัฐอื่น ศาลได้ตัดสินคดีนี้ว่า รัฐฟลอริด้าได้ละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญส่วนบุคคลและไม่ให้ความเสมอภาคต่อบุคลล นอกจากนี้ศาลตัดสินกว้างออกไปอีกว่า นับจากนี้ต่อไปรัฐทุกรัฐต้องรับจดการจะทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันว่าถูกกฎหมาย และต้องรับทะเบียนสมรส “เซมเซ็กส์แมริเอจ”จากรัฐอื่น

คำตัดสินนี้ถือว่าเป็นชัยชนะอย่างใหญ่หลวงของคู่สมรส“เซมเซ็กส์”เพศเดียวกัน เพราะพวกเขาถูกกีดกันในแง่กฎหมายที่จะได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลเบี่ยงคู่สมรสระหว่างหญิงชาย เช่น ประกันสุขภาพ  ภาษี เงินช่วยแม่หม้ายพ่อหม้าย เงินประกันสังคม เงินเกษียรและบำนาญ เป็นต้น นอกเหนือจากการกีดกันทางด้านจิตใจ และปฏิกริยาการแสดงออกจากคนภายนอกที่ไม่ชอบพวก GLBTQ (ย่อมาจาก G- Gay “เกย์”  L-Lesbian “เลสเบี้ยน” B- Bisexual “ไบเซ็กชัวล” (รักร่วมได้ทั้งสองเพศ) T-Transgender “ทรานสเจ็นเด้อร์”(ผู้แปลงเพศ) Q-Queer “เควียร์” (การร่วมเพศระหว่างชายและชายแบบพิสดาร) อันนี้ห้ามจิตใจกันไม่ได้ แต่กฎหมายรัฐต้องให้ความเสมอภาภต่อพลเมืองทุกคน

ดิฉันซึ้งคำกล่าวโดยท่านตุลาการ“เคเนดี้” มาก ที่กล่าวในคำตัดสิน เลยต้องแปลมาให้อ่านกัน

“ไม่มีการ “ผูกมัดหรือมารวมกัน”(“ยูเนียน” Union) ใดยิ่งใหญ่เท่าการสมรส เพราะมันรวมความรัก ความซื่อสัตย์ การอุทิศตน การเสียสละ และความเป็นสถาบันครอบครัว ในการจดทะเบียนสมรส การมารวมกันของคนสองคนกลายเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยเป็นมา ดั่งผู้ที่มายื่นคำร้องเหล่านี้ พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่า การสมรสนั้น รวบรวมในรูปของความรักที่ยืนหยัดแม้กระทั่งหลังตายไปแล้ว มันเป็นการไม่ถูกที่จะบอกพวกเขาว่า พวกเขาไม่เคารพในมโนคติของการสมรส พวกเขาต้องการให้เรารู้ว่า เขาเคารพการสมรส เคารพอย่างอย่างลึกซึ้งมาก พวกเขาต้องหาวิธีที่จะทำให้เขามีความรู้สึกเต็มเปี่ยมในตัวเขาเอง ความหวังของพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เราประณามพวกเขาให้ผจญอยู่กับความปล่าวเปลี่ยว แยกพวกเขาออกจากวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม พวกเขาขอร้องในสายตาของกฎหมายให้เกียรติและศักดิ์ศรีต่อพวกเขา ฉะนั้นรัฐธรรมนูญให้สิทธินี้ต่อพวกเขา”

“No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family. In forming a marital union, two people become something greater than once they were. As some of the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a love that may endure even past death. It would misunderstand these men and women to say they disrespect the idea of marriage. Their plea is that they do respect it, respect it so deeply that they seek to find its fulfillment for themselves. Their hope is not to be condemned to live in loneliness, excluded from one of civilization’s oldest institutions. They ask for equal dignity in the eyes of the law. The Constitution grants them that right.”

โปรดอ่านเพิ่มความรู้เเกี่ยวกับ “ระบบศาล อำราจการปกครองรัฐและรัฐบาลกลาง และสิทธิรัฐธรรมนูญ” ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา” บทที่ 1 ระบบปกครองและกฎหมาย คุณสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากดิฉัน เล่มละ $55 โดยส่งเช็คไปที่ Ruji Totari P.O. Box 552 Cypress, CA 90630 ที่เมืองไทยสั่งซื้อกับคุณนิ้งหน่อง 081-480-4308

วันโยคะสากลโลก 21 มิถุนา

วันที่ 21 มิถุนายน 2015 วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันโยคะสากลโลก หรือ “อินเตอร์แนชันเนิล เดย์ ออฟ โยคะ” (International Day of Yoga) โดย 175 ประเทศในกลุ่มสหประชาชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาให้วันที่ 21 มิ.ย. เป็นวันอินเตอร์แนชันเนิล เดย์ ออฟ โยคะ” ฉะนั้นปีนี้จึงเป็นปีแรก  ข้อเสนอนี้มาจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย “นาเร็นดรา โมดิ” (Narendra Modi) ซึ่งท่านได้เสนอในที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27กันยา 2014 ขอให้ตั้งวันโยคะโลกขึ้นมาด้วยเหตุผลว่า “โยคะเป็นสิ่งล้ำค่าเก่าแก่ของชาวอินเดียมีมานานเป็นพันๆปี โยคะเป็นการบริกรรมที่นำจิตใจและร่างกายมารวมกันในรูปของการกระทำ และหยุดยั้งการกระทำ โยคะให้ความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นการบำบัดโดยธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความสุข โยคะไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายแต่เป็นการค้นพบตัวเอง โลกที่เราอยู่ และธรรมชาติ ด้วยการเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตสามัญสำนึก เหล่านี้จะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในโลกนี้ได้”– (คำแปล คำพูดของท่านโมดิจากวิกิ)

ทำไมวันที่ 21 มิถุนา

ท่านโมดิได้เสนอวันที่ 21 มิถุนาเป็นวันโยคะสากลโลก ในอเมริกาวันที่ 21 มิถุนาเป็นวันแรกของฤดูร้อน เป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดในรอบปี เรียก “ซัมเม่อร์ โซลสติส” (Summer Solstice) ภาษาไทยเรียกวันนี้ว่า ครีษมายัน ตามหลักศาสนาฮินดูถือเป็นวันดีเพราะเป็นวันเริ่มของเทศกาลมงคลไปจนถึงเดือนธันวาคม คนอินเดียเรียกช่วง 6 เดือนนี้ว่า “ทักษิณะยานา” (Dakshinayana) ส่วนช่วง 6 เดือนหลังจากทักษิณะยานาหมด ก็จะเข้าวันแรกของฤดูหนาว ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม เป็นวันที่กลางวันสั้นที่สุดในรอบปี เรียก “วินเท่อร์ โซลสติส”  (Winter Solstice) ภาษาไทยเรียกวันนี้ว่า เหมายัน คนอินเดียเรียกช่วง 6 เดือนนี้ว่า “อุททะระยานา” (Uttarayana) ตามหลักศาสนาฮินดู ถือเป็นการสิ้นสุดของเทศกาลมงคล คนอินเดียจะงดงานมงคลต่างๆช่วงนี้ จะเป็นช่วงบูชา บวงสรวง และอดอาหาร สรุปวันที่ 21 มิ.ย. ถือเป็นวันดี

ข่าวเตะตา

สาเหตุที่ดิฉันเลือกเขียนหัวข้อนี้ เพราะเมื่อวันพฤหัสที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมาดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์ แอล เอ ไทมส์ เจอคอลัมน์หัวข้อ YOGA DAY TAKES A STRESSFUL TURN คอลัมนิสท์เขียนเกี่ยวกับข่าววันโยคะสากลโลกวันที่ 21 นี้ในประเทศอินเดีย ว่าจะมีพิธีใหญ่มากที่หน้าลาน “ราชภัฐ” (ดูรูป ) ในเมือง “นิวเดลลี” เมืองหลวงของอินเดีย

ลาน “ราชภัฐ” เมือง นิวเดลลี ประเทศอินเดีย
ลาน “ราชภัฐ” เมือง นิวเดลลี ประเทศอินเดีย

rday26_9

คาดว่าจะมีผู้คนประมาณ 35,000 คนจะไปร่วมทำโยคะบทไหว้พระอาทิตย์ หรือ “สุริยา นมัสการ” 35 นาที และมีการสวด “โอม ฮาริ โอม” (Om Hari Om) เป็นบทสวดในหมู่ผู้ปฏิบัติโยคะ บทสั้นๆนี้แต่มีความหมายลึก สำหรับผู้นับถือต่างๆกัน คำแปลที่ดิฉันเลือกมาอันหนึ่งคือ “ฮาริ”แปลว่า ผู้ที่ทำให้หลุดพ้น “โอม” คือเสียงแรกที่เกิดขึ้นในโลก อาจหมายถึง การเปล่งเสียงโอม หรือการนั่งปราน หรือพระเจ้า ฉะนั้น “ฮาริ โอม” คือ “การเปล่งเสียงโอม เป็นสิ่งทำให้หลุดพ้น”

สัญญลักษณ์ของคำโอม
สัญญลักษณ์ของคำโอม

ตามหัวข้อข่าวว่า “วันโยคะสากลโลกในอินเดียนี้ทำให้คนบางกลุ่มเครียด” เพราะการจัดโยคะหมู่นี้สปอนเซ่อร์โดยรัฐบาลอินเดีย โดยใช้ลาน“ราชภัฐ” ซึ่งเป็นลานใหญ่คล้ายหน้าพระที่นั่งอนันต์ฯ ใช้สำหรับทำพิธีสวนสนามหรือพิธีสำคัญต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะ ไหนจะต้องปิดถนน และไหนจะพวกข้าราชการ(รวมข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม)ต้องมาร่วมจัดงานและทหารตำรวจก็ต้องมาทำงานดูแลความปลอดภัย ท่านนายกฯโมดิจะไปร่วมพิธีด้วยถึงแม้ท่านประกาศว่าท่านจะไม่ร่วมโยคะ แต่ก็ยังทำให้ชาวมุสลิมเครียดไม่แฮ็ปปี้ เพราะพวกเขาไม่นับถือการไหว้พระอาทิตย์ (ปฏิทินของศาสนาอิสลามใช้หลักจันทรคติ ไม่ใช้สุริยะคติ) เพราะหลายคนมองโยคะเป็นลัทธิหรือศาสนา

สำหรับดิฉัน วันเสาร์นี้ดิฉันตั้งใจจะไปร่วมวันโยคะโลกที่วัดอินเดียในเมืองนอร์วอล์ค (Norwalk) ไม่ไกลจากบ้าน เริ่มตั้งแต่ 8.00-12.00 น แล้วจะมาเขียยนเล่าให้กันฟังนะคะ

Comfort Foods

สวัสดีจูนกลูม (June Gloom หรือ ขมุกขมัว มิถุนา) วันนี้เข้าเดือนมิถุนา อากาศเดือนมิถุนาเช้าจะขมุกขมัวไม่มีแดด กว่าแดดจะออกก็ราว 9-10 โมงเช้า จึงเรียกกันว่า “จูนกลูม” ปลายๆเดือนพฤษภาหรือเดือน May จะได้ชื่อว่า “เมย์ เกรย์” (May Gray) เพราะท้องฟ้าจะสีเทา อากาศคาลิฟอร์เนียเดือนนี้ยังเย็นอยู่ตอนเช้าและเย็น วันที่ 21 มิ.ย. ก็จะเช้าฤดูร้อน วันนี้เราคุยเรื่องอาหาร “คอมฟอร์ท ฟู้ด” อากาศแบบนี้บ้านเราจะทำ“คอมฟอร์ท ฟู้ด”ทานบ่อย

คอมฟอร์ท ฟู้ด (Comfort Food)

“คอมฟอร์ท ฟู้ด” (Comfort Food) คือ อาหารที่ซิมเปิ้ลๆทำไม่ยาก แต่เมื่อทานแล้วรู้สึกอุ่นกายและใจ จะทำให้คุณนึกถึงบ้านหรือตอนสมัยคุณเป็นเด็ก คือทานแล้วแฮ็ปปี้ ตัวอย่าง แม็ค(คาโรนี)แอนด์ชีส (Mac and Cheese) มีทโลฟ (Meat Loaf) บีฟสตู (Beef Stew) ชิคเก็นพ็อทพาย (Chicken Pot Pie) ชิลลี่ (Chili) กริลชีส (Grilled Cheese) และโทเมโท่ซุป (Tomato Soup) เป็นต้น “คอมฟอร์ท ฟู้ด”ของอเมริกันส่วนมากได้ชื่อว่าคาร์บ(คาร์โบไฮเดรท)สูง ตามตัวอย่างข้างต้นดิฉันได้ทำทานเองมาหมดแล้วยกเว้น“ชิคเก็นพ็อทพาย” เพราะดิฉันไม่ชอบทานพายแป้งเยอะคาร์บสูงจริงๆ “คอมฟอร์ท ฟู้ด”ที่ดิฉันทำบ่อยคือ กริลชีส (ขนมปังและเนยแข็ง) และโทเมโท่ซุป (ซุปมะเขือเมศ) (ดูรูป)

กริลชีส & ซุปมะเขือเทศ
กริลชีส & ซุปมะเขือเทศ

ทุกชาติมีอาหาร“คอมฟอร์ท ฟู้ด” สำหรับอาหาร “คอมฟอร์ท ฟู้ด”ไทยสำหรับดิฉันน่าจะเป็นข้าวคลุกปลาทู เพราะทุกครั้งที่ดิฉันทานจะนึกถึงสมัยเด็กๆที่คุณยายทำข้าวคลุกปลาทูและปั้นเป็นก้อนรีๆให้ทาน ท่านจะนั่งบนพื้นอยู่กับที่ ในขณะที่ดิฉันกินคำวิ่งรอบบ้านและกลับมากินต่อ วันแรกที่ดิฉันถึงไทย เราจะเดินไปทานอาหารที่ร้าน“อัพ ทู ยู” (Up to You) หน้าปากซอยอารี พหลโยธิน ดิฉันต้องสั่งข้าวคลุกปลาทูทุกครั้ง ส่วนอาหาร“คอมฟอร์ท ฟู้ด”อาหรับสำหรับดิฉันที่สามีทำให้ทานคือ  เรียกว่า“ฟูล” (Foul) หรือ“ฟูล มะดัมมัส” (Foul Mudammas)

 “ฟูล”

“ฟูล”หรือ“ฟูล มะดัมมัส” เป็นอาหารคนอาหรับ ตาม“วิกิ”ดั้งเดิมมาจากเมือง “นาซาเรทซ์” (Nazareth) บ้านเกิดสามี (ฉะนั้นสูตรนี้จะเป็นสูตรแท้นะคะ) ชาวอีจิปต์เคลมว่าเป็นอาหารประเทศเขา แต่ละประเทศอาจใส่เครื่องเทศแตกต่างกัน แต่วิธีทำเหมือนกัน “ฟูล” คือถั่วปากอ้าหรือ “เฟว่า บีน” (Fava Bean) “มะดัมมัส” แปลว่า ฝัง คำนี้ใช้ตามหลังชื่ออาหารถั่ว เช่น “ฟูล มะดัมมัส” และ“ฮัมมุส มะดัมมัส” (Hummus Mudammas) แต่คนจะเรียกสั้นว่า “ฟูล” หรือ “ฮัมมุส” คุณที่อยู่รัฐคาลิฟอร์เนียคงรู้จัก “ฮัมมุส” มีขายสำเร็จรูปที่ร้าน“คอสโค” ที่เมืองไทยก็มีขายที่ตลาดแม็คโคร หัวหินข้างบ้านดิฉัน และตลาดวิลล่า อาหารเมดิเตอร์เรเนียนตอนนี้ฮิทมากในคาลิฟอร์เนียพอๆกับอาหารไทย (เพื่อนบ้านที่เรามักเชิญมาทานอาหารบอกว่าบ้านดิฉันเป็น“บ้านสุขภาพสมบูรณ์แบบ”จริง คือ ผัวทำอาหารอาหรับ เมียทำอาหารไทย และยังเปิดบ้านให้เพื่อนบ้านมาโยคะอีกด้วย) “ฮัมมุส”เสริฟเย็นอาจทานเป็นอาหารหลักหรืออาหารว่างได้ โดยจิ้มหรือ “ดิ๊พ” (Dip) กับ “พิต้า ชิพ” (Pita Chip) แต่“ฟูล”เสริฟร้อนกับขนมปังพิต้าและอาจาด เช่น มะกอกดำเมดิเตอร์เรเนียน มะเขือเทศ แตงกวาสดหรือแตงกวาดอง พริกฝรั่งหวาน (Bell Pepper)  ที่ทานเป็นอาหารหลักคงเป็นเพราะทานแล้วอิ่มมาก สามีบอกที่ประเทศเขาเรียก“ฟูล”แสลงว่า “อิฐ” หรือ“Brick”คือทานแล้วอิ่ม เพราะถั่วจะขยายในท้อง

ฟูลกระป๋อง
ฟูลกระป๋อง
เครื่องปรุงฟูล
เครื่องปรุงฟูล

 เครื่องปรุง “ฟูล”

 • ฟูล 1 กระป๋องราคา 69 เซ็นต์ต้มแล้ว ที่ตลาดอาหรับ
 • กระเทียม สับ 3 กลีบ
 • มะนาว ประมาณ ½ -1 ลูก
 • เกลือ
 • น้ำมันมะกอก เอ๊กซ์ตร้า เวอร์จิน (Extra Virgin Olive Oil)
 • ผักชีฝรั่งหรือพาร์สลีย์ (Parsley)

วิธีทำ “ฟูล”

นำฟูลใส่หม้อทั้งกระป๋อง เปิดไฟกลาง ต้มจนเดือดประมาณ 10-15 นาที ปิดไฟ เทถั่วใส่ชามตื้นไม่ต้องใส่น้ำหมดมันจะเปียกเกินไป ค่อยๆเติมทีหลัง ใช้ซ่อมบดเบา (ดูรูป) เติมน้ำถั่วเพิ่มถ้าต้องการ ใส่กระเทียม เหยาะเกลือ บีบมะนาว คลุก แค่เนี๊ย เสร็จแล้วค่ะ ง่ายม๊ะ ☺

นำฟูลต้มในหม้อ
นำฟูลต้มในหม้อ
ใส่ชามตื้น ซ่อมบดเบาๆ
ใส่ชามตื้น ซ่อมบดเบาๆ
ฟูลลาดน้ำมันมะกอก และอาจาด
ฟูลลาดน้ำมันมะกอก และอาจาด

เสริฟ ใช้ช้อนปาดตรงกลางเป็นแอ่ง ลาดน้ำมันมะกอกมากๆเพราะมันดูดซึมเข้าไปในถั่ว โรยหน้าด้วยพาร์สลีย์ เสริฟกับขนมปังพิต้าร้อน (ดูรูปโฮมเมดดิฉันทำเอง) และอาจาด ขนมปังพิต้าคุณไม่ต้องทำเองค่ะ ซื้อเองทั้งอร่อยและถูก 3 ถุง $1 ที่ตลาดอาหรับ ดิฉันหัดทำเพราะเมืองไทยหาขนมปังพิต้าอร่อยๆไม่ได้ เวลาอยู่ไทยดิฉันจะทานกับขนมปังบาเก๊ท์ปิ้ง

ขนมปังพิต้าโฮมเม๊ด
ขนมปังพิต้าโฮมเม๊ด

 

วิธีทาน ใช้มือค่ะเหมือนสมัยโบราณ ใช้มือฉีกขนมปัง ปาดฟูลทาน อร่อยมากๆค่ะ ทำก็ง่าย ใช้หม้อใบเดียวไม่ต้องล้างภาชนะมาก มีประโยชน์เพราะโปรตีนทั้งนั้น และถูก อาหารทาน 2 คนแค่เหรียญกว่าเท่านั้น

Bon Appetit! ค่ะ ภาษาอาหรับเรียก “ฟัดดัลโล” แปลว่า “เชิญทานค่า” RUJIPEDIA_ATTACHMENT-4_pages

สเน่ห์ปลายจวัก

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภา ที่ผ่านมาเป็นวันแม่หรือ Mother’s Day ของอเมริกา ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน พ.ค. ส่วนวันพ่อ Father’s Day ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนา ตามสถิติวันแม่เป็นวันที่ขายดอกไม้ได้มากที่สุดมากกว่าวันวาเลนไทน์ (แม่สำคัญกว่าผัว/เมีย??) วันแม่ปีนี้ดิฉันแฮ็ปปี้มาก เหมือนเรากับลูกในที่สุดยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน เราค้นพบว่าเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนๆกัน ตัวอย่าง แม่ลูกรักสุขภาพ เราโยคะ ทานอาหารปลอดสารพิษ ชอบทำกับข้าว แม่ลูกฟันฝ่าอุปสรรคเลี้ยงลูกมาลำพัง แม่ลูกมีธุรกิจของตนเองไม่ชอบเป็นลูกจ้างคนอื่น แม่ลูกสร้างสรรทำในสิ่งที่ตนรัก ตอนนี้แม่ปลูกสวนผัก ลูกเลี้ยงผึ้งและทำน้ำผึ้งเอง เป็นต้น คุณแม่ดิฉันเคยสอนว่ามีลูกเปรียบเสมือน“นมยานฟัดอก”มันก็จะตะเลงๆไปตลอดชีวิตเรา เฮ้อ! เอาว่ามา ณ.วันนี้ดิฉันแฮ็ปปี้ยังงี้ก็ดีมากๆแล้ว
เดือนพฤษภานี้ครบ 2 ปีที่ดิฉันประกาศพักงาน 1 ปีเพื่อไปเรียนหลักสูตรครูสอนโยคะเพิ่ม พอครบหนึ่งปีต้องต่อสู้กับตัวเองว่าจะเอาไงต่อไป เลือกรีไทร์หรือทำงานต่อ เลยตัดสินใจไม่เลือ ทำในสิ่งที่แฮ็ปปี้ ทำงานไปเรื่อยๆแต่ลดลงเพื่อมีเวลาทำสิ่งอื่นๆที่ตัวเองมักพูดว่า “เมื่อรีไทร์ฉันจะทำ โน่น นี่” คือทำมันซะตอนนี้ไม่ต้องรอรีไทร์

RUJIPEDIA_ATTACHMENT-4
วัยฟื้นฟู
วัยดิฉันคงเดากันได้นะคะ หลังจากวัยทำงานก็ต้องไปวัยฟื้นฟู ดิฉันฟื้นฟูสุขภาพกายอยู่แล้วคือเดินเช้าเย็นกับสามีวันละ 2 ไมล์ ไปโยคะทุกวันบวกสอนที่บ้าน (ดูรูป 1, 2 ครูและนักเรียน คนซ้ายสุดลูกสาวสอนแทนคุณแม่) ตอนนี้ฟื้นฟูสุขภาพใจเพิ่ม ทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข รวมให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆมากขึ้น นวดตัวและนวดหน้าประจำ แต่งบ้าน ปลูกสวนครัวกินเอง (ดูรูป 3 สวนครัว มีเครื่องเทศอิตาเลี่ยนเพียบ) ทานข้าวนอกบ้านและทำอาหารใหม่ๆทุกครั้งที่เจอเมนูอาหารที่ชอบ และที่สำคัญที่สุดคือดิฉันได้ฝึกนอนวันละ 7-8 ชั่วโมง (ตอนวัยทำงานถ้านอนได้ 6 ชั่วโมงก็ถือเป็นมหัศจรรย์) ตอนนี้ทำสำเร็จ ☺ รู้สึกสดชื่นมากเมื่อตื่น หน้าตาดูอิ่มเอิบและตาโตไม่บวมตุ่ยๆ อ่านพบว่าร่างกายเราสร้างเซลล์ใหม่ได้เต็มที่ และที่เห็นชัดคือการนอนเต็มที่ช่วยให้ความจำและการโฟกัสดีขึ้นมาก

สวนครัว
สวนครัว

เมนูล่าสุดพาสต้าและแลมบ์ชอพ
วันนี้มาแชร์เมนูอาหารจานใหม่ล่าสุดที่ดิฉันทำ ดิฉันและเพื่อนๆจะเจอกันทุกวันศุกร์และไปสรรหาร้านอาหารอร่อยๆทานกัน หลังจากที่เราไปทานร้านอิตาเลี่ยน Palumbo Ristorante บนถนน 5th เมือง Temecula เราสั่ง พาสต้าและแลมบ์ชอพ (Pasta and Lamb Chop) อร่อยสุดๆ และข้างๆร้าน Palumbo มีร้านขายเครื่องเทศ ดิฉันไปเจอ “เกลือเห็ดทรัฟเฟิล”หรือ “ทรัฟเฟิล ซอลท์” (Truffle salt) ดิฉันชอบใช้น้ำมันทรัฟเฟิล (Truffle oil) เหยาะในกับข้าวอยู่แล้ว (ดูรูป 4 น้ามันและเกลือทรัฟเฟิล) ดิฉันเลยสั่งซื้อ“ทรัฟเฟิล ซอลท์” ออนไลน์ซึ่งถูกกว่าที่ร้านเยอะ และลองทำพาสต้าและแลมบ์ชอพเอง ทำง่ายมากค่ะใช้เวลาเพียง 20 นาทีเสร็จ เห็ดทรัฟเฟิล (Truffle mushrooms) เป็นเห็ดที่ราคาแพงที่สุดในโลกราคาต่อปอนด์ระหว่าง $1,000-4,000 แหล่งมาจากประเทศฝรั่งเศษและอิตาลี่ ที่แพงเพราะมันขึ้นใต้ดิน ชาวนาต้องใช้หมู ดมกลิ่นหาเห็ด ร้านอาหาร 5 ดาวมักจะใช้น้ำมันทรัฟเฟิลใส่อาหาร รวมทำน้ำสลัด ใส่เนื้อเสต็ค เหยาะลงในพาสต้า เป็นต้น

น้ามันและเกลือทรัฟเฟิล
น้ามันและเกลือทรัฟเฟิล

เครื่องปรุง
ดิฉันซื้อเนื้อแกะตรงซี่โครง “แลมช็อพ” (Lamb chops) ที่ Costco หนึ่งแถวมี 8 ชิ้นราคา $14 เลือกเอาแถวเล็กๆนะคะเพราะจะได้เนื้อแกะหนุ่มสาวไม่แก่ และจะไม่มีมันมาก หั่นแกะตามทางกระดูกเป็น 8 ชิ้น ทาด้วยเกลือ“ทรัฟเฟิล” และพริกไทยบนเนื้อแกะ หรือใช้เกลือ“ซีซอลท์” (sea salt) ส่วนพาสต้าดิฉันใช้ “ลิงกวินี่” (Linguini) เครื่องปรุงอื่นๆ คือกระเทียมสับ มะเขือเทศตากแดดแห้ง “ซันดรายโทเมโท่” (Sun dried tomatoes) ผักโขม “สปินิช” (Spinach) ไวน์ขาว น้ำมันมะกอก เกลือ พริกไทย เนยผงพาร์มาชอนชีส (Parmesan Cheese) และเครื่องเทศไทม์ (Thyme) และ ผักชีฝรั่งหรือพาร์สลี่ย (parsley) (สองอันนี้ไม่จำเป็นถ้าไม่มี แต่ดิฉันชอบเติมเครื่องเทศสดที่ปลูกอยู่หลังบ้าน)
วิธีทำ
ตั้งน้ำร้อนให้เดือดเตรียมไว้เพื่อลวกพาสต้า เปิดเตาบาร์ บี คิว อุณหภูมิร้อนจัดเพื่อเตรียมย่างแกะ (ถ้าไม่มีเตา BBQ ใส่กระทะร้อนจัดใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงและนำแกะลงกระทะพอสุก กลับข้าง) เมื่อน้ำเดือดใส่เกลือลงไป และใส่พาสต้าลงไปตามวิธีใช้ข้างกล่อง พาสต้าอย่าลวกสุกต้องสุกดิบ“อัล เด็นเต้” (Al dente) ประมาณ 5 นาทีคือยังแข็งๆไม่นิ่ม ระหว่างที่ดิฉันทำพาสต้า สามีออกไปย่างแกะที่เตา BBQ) ตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอกเปิดไฟกลาง ใส่กระเทียมคนแป๊บเดียวพอเหลืองอ่อนๆ ใส่ ซันดรายโทเมโท่ เกลือ และใส่ไวน์ขาว (ดิฉันเทไม่ค่อยยั้งมือคงเกินกว่า 1 ถ้วย) พอพาสต้าได้ที่ คีบพาสต้าโดยตรงจากหม้อ (ไม่ต้องกรองน้ำออก) ใส่ลงไปในกระทะ ใส่ผักโขมและใส่น้ำที่ต้มพาสต้าไปหน่อยถ้ามันแห้ง ใส่ไทม์(Thyme) สปริงเคิลพาร์มาชอนชีส (Parmesan Cheese) คนสัก 2 นาที ตักใส่จาน วางแกะที่ย่างแล้วข้างบน เสริฟกับไวน์แดง (ดูรูป 5,6 before and after) ในรูปวางแค่ 2 ชิ้น แต่เราทานคนละ 4 ชิ้น

Before & After
Before & After

เมื่อก่อนดิฉันไม่เคยเชื่อเรื่อง “สเน่ห์ปลายจวัก” คิดว่ามันช่างโบราณอะไรอย่างงี้ ตอนนี้ชักเชื่อแล้วเพราะคำแรกที่เข้าปากสามี เขามองดิฉันด้วยความรัก หลังจานเกลี้ยงสามียิ้มหวานคึกคักทั้งวัน

ข่าวการเมืองและศาสนา

วันที่ 8 พฤศจิกายนปีหน้า 2016 จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ ฉะนั้นข่าวตั้งแต่นี้ไปจะเกี่ยวกับผู้สมัครเลือกตั้ง หรือ“เพรสสิเด๊นท์เชี่ยล แคนดิเดท” (Presidential Candidates) และประเด็นสำคัญทางการเมืองต่างๆที่พลเมืองผู้ออกเสียง “โวทเต้อร์” (Voters) ต้องการได้ยินความเห็นจาก “เพรสสิเด๊นท์เชี่ยล แคนดิเดท” แต่ละคน คอลัมน์วันนี้เราคุย 2 เรื่องคือ การเมืองและศาสนา “พอลิทิค แอนด์ ริลิเจี้ยน” (Polictic and Religion)  ซึ่งเป็น 2 หัวข้อสนทนาที่ดิฉันถูกสอนมาตั้งแต่มาอยู่เมกาใหม่ๆว่าต้องหลีกเลี่ยงไม่งั้นเสียเพื่อน

เรื่องการเมือง

การเลือกตั้งประธานาธิบดี (ปธน) ในอเมริกามีทุก 4 ปี ปธน อยู่ในตำแหน่งได้สูงสุด 2 เทอม คือ 8 ปี ปธน โอบาม่า (ปธน ผิวดำคนแรก) ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเทอมที่ 2 วันเลือกตั้งหรือ “อีเล็กชั่น” (Election) จะตรงกับวันอังคารแรกของเดือน พ.ย. การเลือกตั้งปีหน้าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 58 ของอเมริกา การเมืองในอเมริกาก้าวไปไกลมาก ตั้งแต่อเมริกาเริ่มสร้างประเทศ คนขาวผู้ชายเท่านั้นที่ออกเสียงเลือกตั้งได้ รับตำแหน่งในรัฐบาล และเป็นลูกขุนได้ คนผิวดำและผู้หญิงไม่มีสิทธิ คนผิวดำมีสถานะเป็นทาส ไม่มี“ไอเด็นติตี้” (Identity) ของตนเอง เนื่องจากทาสเป็นสมบัติของเจ้านาย คือเขาซื้อขายได้มา เจ้านายสามารถทำร้าย ทุบตี ทาสได้ ทาสห้ามเรียนหนังสือฉะนั้นพวกเขาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และ เพราะ จนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี 1865 เมื่อสงครามการเมืองสิ้นสุดลงสมัย ปธน เอบราฮัม ลินคอล์น ได้ผ่านกฎหมายเลิกทาส ถึงแม้กฎหมายจะมีผลตั้งแต่นั้น แต่ในแง่ปฏิบัติก็ยังไม่เท่าเทียมกัน คนผิวดำต่อสู้มาตลอดโดยเรียกร้องสิทธิให้เท่าเทียมกับคนผิวขาว เมื่อ ปธน โอบาม่า ได้รับเลือกตั้งเป็น ปธน ในปี 2008 และเลือกตั้งคราวหน้า นางฮิลลารี่ คลินตัน อดีตสตรีหมายเลข 1 พึ่งประกาศลงสมัครเลือกตั้ง “เพรสสิเด๊นท์เชี่ยล แคนดิเดท” เมื่อวันที่ 12 เมษาที่ผ่านมา เราก็ต้องดูกันต่อไป สักวันหนึ่งเราอาจได้เห็น ปธน หญิง ของอเมริกาก็ได้   โปรดอ่านความรู้เพิ่มเกี่ยวกับ “ระบบปกครองของอเมริกา และสิทธิรัฐธรรมนูญ” ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มใหม่” หน้า 1-3 หรือในหนังสือ “อยู่อเมริกา” หัวข้อการปกครอง หน้า 18-19 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือ “สิทธิของฉัน” เล่มละ $55 “อยู่อเมริกา” เล่มละ $35 โดยส่งเช็คไปที่ Ruji Totari P.O. Box 552 Cypress, CA 90630 ที่เมืองไทยสั่งซื้อกับคุณนิ้งหน่อง 081-480-4308

 

 

“เพรสสิเด๊นท์เชี่ยล แคนดิเดท” (Presidential Candidate) หรือผู้สมัครเลือกตั้งปธน จะประกาศตัวลงสมัครเลือกตั้ง ประมาน 18 เดือนก่อนเลือกตั้ง นางฮิลลารี่ คลินตัน สังกัดพรรคเดโมแครทได้ประกาศตัวลงสมัครเลือกตั้งออนไลน์ (มาแปลก) วันอาทิตย์ที่ 12 เมษา ที่ผ่านมา ณ. วันนี้เธอเป็น“เพรสสิเด๊นท์เชี่ยล แคนดิเดท”คนเดียว ของพรรคเดโมแครท ส่วนฝ่ายรีพับบลิคกันตอนนี้มี 3 “เพรสสิเด๊นท์เชี่ยล แคนดิเดท”ที่ได้ประกาศลงสมัคร คือ นายแรนด์ พอล (Rand Paul) เป็นวุฒิสมาชิกหรือ“เซเนเต้อร์”(Senator) รัฐเคนตั๊คกี้ นายเท็ด ครูซ์ (Ted Cruz) เซเนเต้อร์รัฐเท็กซัส และนาย มาร์โค รูบิโอ (Marco Rubio) เซเนเต้อร์รัฐฟลอริด้า ประวัติการต่อสู้ของผู้หญิงอเมริกันก็พอๆกับคนผิวดำ แต่ดีกว่านิดหน่อย คือ ผู้หญิงเมื่อเกิดมาตอนเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะถือเป็นสมบัติของบิดา พอบรรลุนิติภาวรจึงได้“ไอเด็นติตี้” ของตนเอง แต่ทันทีที่ผู้หญิงแต่งงาน เธอก็จะหมดสิทธิทันที เพราะตกเป็นสมบัติของสามี สามีมีสิทธิทำร้าย ตบตีเมียได้ (ไม่แน่ใจว่าขายได้หรือป่าว) ผู้หญิงมีสามีไม่มีสิทธิซูคนอื่นที่ทำร้ายเธอ สามีต้องเป็นคนซู และผู้หญิงไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถ้าเลือกตั้งคราวหน้านางฮิลลารี่ชนะ ก็จะได้จารึกในประวัติศาสตร์ในที่สุดอเมริกามี ปธน หญิงคนแรก !!

เรื่องศาสนา

เรื่องศาสนาที่จะเป็นประเด็นหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า คือ สิทธิเกย์/เลสเบี้ยนและเสรีภาพในการแต่งงาน “ฟรีดอม ทู แมรี่” (Freedom to Marry) ตอนเลือกตั้งสองคราวที่แล้ว โอบาม่าได้คะแนนโวทมากจากกลุ่มเกย์และเลสเบี้ยน คุณหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเกย์และเลสเบี้ยนมันเกี่ยวกับศาสนาและกฎหมายอย่างไร เกี่ยวค่ะ คือ ศาสนาหลายศาสนาถือว่าการร่วมเพศระหว่างเพศเดียวกันเป็นบาป ตามพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ นิวเทสตาเม๊นท์ ไบเบิลฮิบรู“ยิว” และโคราน ศาสนา“อิสลาม” เขียนไว้ว่า การร่วมเพศทางทวาร ปาก อาจเป็นระหว่างเพศเดียวกันหรือต่างเพศ และร่วมเพศกับสัตว์ ถือเป็นอาชญากรรมที่ขัดกับธรรมชาติ เรียก“ไครม อเก๊นสท์ เนเช่อร์” (Crime agaist Nature) ตามสิทธิรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะการ“อเม็นด์เม๊นท์”ที่ 1 ระบุว่าทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติตามความเชื่อของเขา ห้ามรัฐบาลยุ่งเกี่ยว ดั่งระบุในรัฐธรรมนูญว่า “รัฐบาลต้องสร้างกำแพงระหว่างโบสถ์และรัฐ” คือห้ามจุ้น ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญบทเฉพาะการ“อเม็นด์เม๊นท์”ที่ 14 ระบุว่า รัฐบาลห้ามกีดกันคนเพราะเชื้อชาติ สีผิวและศาสนา และต้องปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันหมด คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะดำรงชีวิตเพื่อไปถึงซึ่งความสุข (Pursuit of Happiness) และมีเสรีภาพที่จะแต่งงาน วกกลับมาเรื่องเกย์และเลสเบี้ยน เมื่อก่อนเกย์และเลสเบี้ยนไม่เปิดตัว เพราะถูกกีดกันมากไม่งั้นไม่สามารถรับตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆหรือตำแหน่งในรัฐบาล แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป พวกเกย์และเลสเบี้ยนได้เปิดตัวมากขึ้น จึงมีการตั้งองค์กรต่อสู้เพื่อสิทธิความเสมอภาค พวกเขาต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ “เบเนฟิต” (Benefits) จากคู่พาร์ทเน่อร์ เช่นประกัน เงินบำนาญ ค่ารักษาพยาบาล เช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาหญิงชาย จนในที่สุดรัฐบางรัฐเริ่มผ่านกฎหมายยอมรับให้คู่เกย์ เลสเบี้ยนจดทะเบียนเป็นพาร์ทเน่อร์ได้ เพื่อเขาจะได้รับผลประโยชน์ และหลายรัฐมีการเคลื่อนไหวที่จะผ่าน“เซมเซ็กส์แมริเอจ” (Same Sex Marriage) ตามสิทธิรัฐธรรมนูญรัฐเป็นอำนายจองรัฐที่จะผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสและหย่า รัฐบาลกลางห้ามยุ่ง รัฐบาลกลางรีบตัดไฟแต่ต้นลม ปี 1996 รัฐบาลกลางได้ผ่านกฎหมาย Defense of Marriage Act (เรียกย่อว่า “โดมา” DOMA) ระบุว่าการแต่งงานต้องเป็นระหว่างหญิงและชายเท่านั้นเรียก รัฐบาลกลางไม่ยอมรับคู่สมรสเกย์และเลสเบี้ยน = ไม่ให้ผลประโยชน์ เมื่อรัฐบาลกลางผ่านกฎหมายออกมาอย่างนี้ เท่ากับรัฐบาลกลางพังกำแพงระหว่างโบสถ์และรัฐ ในที่สุดปี 2013 ศาลสูงสุดได้ตัดสินคดี และคำตัดสินได้โมฆะ DOMA ว่าละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นอิมมิเกรชั่นซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางจึงยอมออกใบเขียวให้คู่สมรสเกย์และเลสเบี้ยน โปรดอ่านความรู้เพิ่มเกี่ยวกับ “อำนาจรัฐ vs รัฐบาลกลาง” และ “การสมรสระหวางเพศเดียวกัน” ในหนังสือ “สิทธิของฉันในอเมริกา เล่มใหม่” หน้า 30 และ 41

การกีดกันคู่เกย์รัฐอินเดียน่า

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นคือ เหตุการณ์ในรัฐอินเดียนน่าที่ผ่านมาเดือนที่แล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนา 2015 ผู้ว่ารัฐอินเดียนน่าได้ผ่านกฎหมาย เรียก “ริลิเจียส ฟรีด้อม เรสโตเรชั่น แอ๊กท์” (Religious Freedom Restoration Act) คือ ให้เสรีภาพที่พลเมืองสามารถทำสิ่งที่เขาเชื่อตามศาสนาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย กฎหมายนี้ออกมาแก้หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาหลังจากที่รัฐบาลกลางยอมรับ“เซมเซ็กส์แมริเอจ” หลังจากที่กฎหมายผ่านร้านพิซซ่าร้านหนึ่งในรัฐอินเดียนน่า เจ้าของร้านปฏิเสธไม่รับทำออเด้อร์ที่คู่เกย์สั่งทำเค็กแต่งงาน โดยต้องการให้มีตัวตุ๊กตาที่ปักบนเค็กเป็นรูปคู่เพศเดียวกัน จึงกลายเป็นข่าวใหญ่แพร่ไปตามบล็อก หลังจากนั้นมีบล๊อกลงด่าเจ้าของร้านและชักจูงให้คนบอยคอทร้านนี้ เจ้าของร้านถึงขนาดต้องปิดร้านเพราะขาดทุน ส่วนกลุ่มตรงข้ามที่เห็นด้วยกับร้านก็ลงบล็อกตอบกลับ และเรียกเงินเรี่ยไรช่วยธุรกิจเจ้าของร้าน ตามข่าวที่ดิฉันอ่านภายในอาทิตย์กว่า ได้รับเงินเรี่ยไรให้เจ้าของร้านได้ถึง $842,000

ไงคะ รัฐธรรมนูญและศาลสูงสุดในอเมริกาศักดิ์สิทธิดีไหม!!!